Ekonominin en geniş kapsamlı ve en anlaşılır tanımı nedir?

Ekonominin en geniş kapsamlı ve en anlaşılır tanımı nedir? Ne olmalıdır? Size göre ekonomi nedir?

Ekonomi; Ülkenin, yaşayabilmek için üretme, ihracat yapma ve halkın refahının üst düzeyde tutulmasını gerektiren eylemlerin tümüdür.

ekonomi insanların para kazanması yani dünya ekonomisine katkı sağlaması anlamına gelir yada aile ekonomisi gibi…………………………………

kazandığı para ile geçinme veya kazandığı parayı kontrol altına almasıdır

Ekonomi ticarettir. Para ve mal karşılığında yapılan alışverişin sistemli olarak hesaplanıp takip edilmesidir.

ülkenin refahını en yüksek konuma getirmektir. parasal bir alışverişe denir