Eksploratif nedir?

Eksploratif nedir? Eksploratif kelimesini tanımlar mısınız?

bilinen veya bilinmeyen sebeplere bağlı durumlarda, girişimsel olmayan (usg, mr, bt, röntgen vb…) veya küçük çaplı girişimsel yöntemlerle (floresan mr/ct, endoskopi, biyopsi vb…) yeteri kadar aydınlatılamayan karın içi rahatsızlıkları “açıp bakma” esasına dayalı prosedür. ingilizce “exploration” (keşif) sözcüğünün türkçe’ye kötü bir uyarlaması.

Tıpta keşfedici,tanı koyma işlemleri için kullanılan sağlıkla ilgili bir terimdir.

İngilizce ‘exploration’ kelimesinden gelir ve bu kelimenin anlamı 'keşfetmek’tir. Tıpta kesin tanı koymak için, yani hastalığın sebebini bulmak için eksploratif cerrahi yapılır. Kesin tanı yöntemidir.