El-Halık ismi şerifinin anlamı nedir?

El- Halık ismi şerifinin anlamı nedir?

Yaratan yoktan var eden anlamina gelmektedir. Esma ül Hüsna da Allahin 99 isminden biridir. Her seyin varlığını ve yaşadığı sürece geçireceği halleri olayları onceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran meydana getiren.

Hâlık; her şeyi yaratan, yoktan var eden demektir. Allah Teâlâ, eşyayı, her hangi bir örneği ve benzeri olmadan yaratandır. Yarattığı her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir. Her şeyin varlığını, varlığı boyunca görüp geçireceği halleri bilir, olayları tayin ve tesbit eder, ona göre yaratır. Demek ki hâlık isminin iki anlamı vardır: birincisi; bir şeyin nasıl olacağını tayin ve tesbit etmek, ikincisi, o takdire uygun olarak o şeyi yaratmak, var etmek.

Allah’ın kendisine verdiği sıfatlardan ve isimlerden bir tanesidir her şeyi yoktan var eden anlamına gelmektedir.

EL-HALIK; Allah’ın 99 isminden biridir. Her şeyi yoktan var eden, yaratandır. Herşeyin varlığını ve varlığı süresince yaşayacaklarını tayin eden ve ona göre yaratan anlamlarına gelir.

El- halık ismi, Allah’ın sonsuz yaratma gücünü gösterir. Eşi benzeri bulunmayan bir şeyi ancak Allah’ın yoktan yaratabildiği ve bu isimle birlikte Allah’tan başka hiçbir yaratıcının olmadığını anlatmaktadır.
Yüce Allah’ın yaratma sıfatı, bizim anlayışımızın çok ötesinde, geniş ve derindir. Allah’ın yaratma sıfatı özeldir.
Kısacası yaratmak, Allah’a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur.

El-Halık ismi şerifinin zikri ve faydaları

  • Gece yatmadan önce halis bir kalp ile inanarak yüz kere “Ya Halık” ismi şerifini zikrettikten sonra “Ya Rabbi! Filan yakınımın halini bana bildir” şeklinde dua eden bir kimsenin duasını Allah kabul eder ve o kimse, haber alamadığı yakınından rüya ya da ilham yolu ile haberdar olur.
  • Bu ismi şerifi inanarak zikreden ve ihlas ile zikrine eden kimse Allah'ın izni ile maddi ve manevi hastalıklardan kurtulur, şifa bulur; işlerinde başarılı olur.
  • Bütün bu kainat iki ismin tecellisi ile doludur. Bir erik çekirdeğinde erik ağacının, bir kayısı çekirdeğinde kayısı ağacının planını yerleştirmek, üstün bir şahsiyetin eseridir. Ve ufacık bir zerreden bir ağacın çıkması, meyve vermesi bir takdir işidir. İşte bu yaratılanlar gösterir ki her eserin bir sanatkarı vardır. Her şeydeki bu düzen ve intizam Halik ismini gösterir. Bir insanın yaratılışı Halik isminin tecellisi, bir kişinin diğerine benzememesi de Bari’ isminin tecellisidir. El-Halik (c.c.), Allah’ın 99 isimlerinden biridir. El-Halik esmasının anlamı ise; yoktan var, vardan yok eden, meydana getiren, yaratan manasına gelir.

    Allah’ın 99 isminden biri olan “El-Halık” ismi; kelime kökeni olara “halk” kelimesinden türetilmiş bir isim olup, anlam açısından “, “takdire şayan olma”, “herhangi bir modele sahip olmadan sıfırdan bir şey inşa etme” yani yoktan var eden anlamında kullanılmaktadır.

    El-Halık ismi her türlü taktire layık olan , yoktan var eden ve yok eden anlamındadır.

    her şeyi yoktan var eden, yaratan Allah’ın 99 isminden biri olan “El-Halık” “yoktan var etme”, “takdire şayan olma”, “herhangi bir modele sahip olmadan sıfırdan bir şey inşa etme” anlamlarına gelmektedir