El-Muizz ismi şerifinin anlamı nedir?

El-Muizz ismi şerifinin anlami nedir?

El-Muizz ismi şerifinin anlamı izzet ve şeref veren demektir.

“Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Yoksa izzet ve şeref onların yanında mı arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” (Nisa139)

image">image

El-Muizz ism, aziz eden, izzet veren, haysiyet veren anlamındadır. El Muizz esmasının zikri 117 dir.

El-Muizz şerifinin kelime anlamı, yeri göğü yaradan Allah‘ın yaratan kullarının istediğini ve dilediğini yüceltip, aziz eder. Dilediği kuluna izzet ve kuvvet verir ve kulunu ilimde, bilimde ve hayatı boyunca yükselten Allah’tır. Dilediği kulunu şereflendir ve onurlandırır anlamında kullanılan bir kelimedir.

image">image