Elektra kompleksi nedir?

Elektra kompleksi nedir?

Bu komplekse sahip olan kişilerde görülen davranışlar nelerdir?

3 ila 6 yaş arasında bulunan çocukların babalarına fazla yakınlık duyup annelerine düşman gözü ile bakması durumudur .

Elektra kompleksi, Sigmund Freud’un bir görüşü olan Oedipus kompleksinin kız çocukları için geçerli olanıdır. 3-6 yaş arası (fallik dönem) çocuklarının babaya aşırı düşkün olmaları ve anneyi rakip olarak görmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu karmaşa, yaş ilerleyince anneyle özdeşleşme yoluyla çözümlenir. Benim de kızım var bakalım hayırlısı.

">

Elektra Kompleksi (3-6 Yaş)

Elektra kompleksi (karmaşası), kız çocuklarında fallik döneme denk gelen 3-6 yaş arasındaki süreçte zihinsel ve psikolojik gelişimin bir parçası olarak babaya aşırı düşkünlük göstermesi durumudur. Freud bu durumu psikanalitik yaklaşım ve bilinçdışı süreçlerle açıklamıştır. Bu dönemde kızlar babalarına aşık olurlar ve babalarını annelerinden kıskanırlar. Bu rekabet uğruna annelerini taklit ederler. Bu taklitler zamanla kız çocuğunun cinsel kimlik gelişimini sağlar. Yani o artık bir kadın kimliğine uygun olan hal ve hareketleri benimsemektedir. Bu yüzden elektra dönemi cinsel kimlik gelişiminde önemli rol oynar. Aynı durum erkek çocuklarında anneye düşkünlük-oedipus dönemi olarak görülür.

">

_Elektra kompleksi nedir?_

Neo-Freudyen psikolojisinde, Carl Gustav Jung’un önerdiği gibi Electra kompleksi, bir çocuğun babasına sahip olduğu için annesiyle psikoseksüel bir yarışmadır. Psikoseksüel gelişimi sırasında, kompleks kızın fallik aşamasıdır; ayrı bir cinsel kimliğin oluşumu, bir çocuğun benzer deneyimi Oedipus kompleksidir. Electra kompleksi, psikoseksüel gelişimin beş aşamasının üçüncü-fallik aşamasında ortaya çıkar: oral, Anal, Fallik, Latent ve Genital, libido zevkinin kaynağının bebeğin vücudunun farklı bir erojen bölgesinde olduğu dönemdir. Klasik psikanalitik teoride, çocuğun aynı cinsiyetten ebeveynle özdeşleşmesi, Electra kompleksinin ve Oedipus kompleksinin başarılı bir şekilde çözülmesidir; onun ve onun olgun bir cinsel rol ve kimlik geliştirme konusundaki temel psikolojik deneyimi. Bunun yerine, Sigmund Freud, kızların ve erkeklerin komplekslerini farklı bir şekilde çözmelerini önerdi. Penis kıskançlığı, kastrasyon kaygısı yoluyla; ve başarısız kararlar nevroz ve eşcinselliğe yol açabilir. Bu nedenle, psikoseksüel gelişimlerinin Electra ve Oedipal aşamalarında sabitlenmiş kadınlar ve erkekler, eşin babaya veya anneye benzediği zaman ortaya çıktığı gibi “baba-sabitlenmiş” ve “anne-sabitlenmiş” olarak kabul edilebilir.