Eleştiri ve deneme arasındaki benzerlikler nelerdir?

Eleştiri ve deneme arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Eleştiri ve denemenin benzerlikleri :
İkisinde de dil göndergesel işlevde kullanılır.
İkisi de gazete ve dergi de yayımlanmaktadır.
İkisi de düşünce yazılarıdır .
Eleştiri ve denemenin farkları :
Deneme her konuda yazılabilen bir türken, eleştiri ise sanatçı ve eserler için yapılmaktadır.
Denemede görüşlerin katlanmasına gerek yoktur ama eleştiride kanıtlamaya gerek duyulur.
Deneme daha kısa yazılan bir türdür.

Deneme yazarın herhangi bir konu seçip özgürce, kişisel görüş ve düşücenlerini yazdığı eserlere denir. Eleştiri ise,bir edebi eserin iyi kötü veya zayıf yönlerini yazdıkları eserlere denir. Ortak yönleri; İkisi de belli bir plana göre yazılmaktadır.İkisi de düşünce yazılarıdır,gazete veya dergilerde yayımlanır.Dil genelde göndergesel işlevde kullanılır.Farkları ise;denem her konuda yazılabilir eleştiri bir sanat eseri hakkında,eleştiri giriş gelişme sonuç olarak yazılır, deneme ise özgürce.Denemeler daha kısa ve samimi bir dilde yazılır.Deneme yazar düşüncelerini kanıtlamak zorunda değildir. Eleştiri de ise bir dayanağı olmaktadır.

Her iki yazı türündede genellikle birinci ağızdan konuşulur. Yorum ve fikire dayalıdır. Nicedir. Ve kesin bilgiler içermezler.

Deneme yazarın fikirlerini,düşüncelerini özgürce belirtiği yazılardır.Eleştiri ise eserin iyi yada kötü yanlarını belirten yazılardır.ikisinin benzer özellikleri Düşünce yazıları olması,bir plana göre yazılması,gazete ve dergilerde yayınlanması.

Deneme yazarın kişisel görüşlerini okuyucuya belletmeye çalışma yazısıdır. Eleştiri ise bunun eleştirel bağlamda yazılan türüdür. Çok bir fark olduğu söylenemez iki tür arasında.

Deneme de amaç özel düşünceler, eleştiri de ise başkası hakkında ki düşünceleri ortaya koymaktır. Deneme her konuda yazılır. Eleştiri sanat eseri ve ya sanatçı ile ilgili olmalıdır. Ve yazdıklarını ispatlamak zorundadır. Deneme de düşüncelerini kanıtlama zorunluluğu yoktur. Denemeler eleştirilerden daha kısa ve daha samimi yazılır. Eleştiri ‘’ giriş, gelişme, sonuç’’ şeklinde yazılmalıdır. Benzerlik olarak ; ikisi de dergi ve gazeteler de belli bir plana göre yayımlanan düşünce yazılarıdır.