Empire total war ne tür bir oyundur ?

Empire total war ne tür bir oyundur eğlencelimi’dir

Oyunda kendi imparotorluğunu kurup kendi imparatorluğunu ve askerlerini yöneterek devletlere saldırıyorsun bu tarzda oyunlardan hoşlananlar için gayet güzel bir oyundur.

Kendi imparatorluğumuzu kurduğumuz bir strateji oyunudur.