En şişman hayvanlar hangileridir?

### En şişman hayvanlar hangileridir?Ağırlıkları nedir?

Dünya üzerinde yaşayan en şişman hayvanlardan ilki Mavi Balinadır. Yetişkin bir mavi balina yaklaşık olarak 33metre uzunluğa ve 200 ton ağırlığa sahip olabilir.
En ağır kara hayvanı ise Afrika Savan Fil’idir. Yetişkin bir Afrika Savan Fil’inin boyu 7, yüksekliği ise 4 metreye kadar ulaşabilir. Ağırlıkları ise yaklaşık olarak 11 ton civarındadır.

Dünyada yaşayan canlılar arasında en şişman olanı fil karada yaşayan suda yaşayan mavi balinadir

Karada fil, suda ise balinadir.

En şişman hayvanlar;
Şimdiye Kadarki En Büyük Hayvan: Mavi Balina, Mavi Balinların uzunlukları 30 metre kilosu 180 ton veya daha fazla oluyorlar.

Dünyadaki En Ağır Hayvan: Afrika Çalı Fili, Afrika Çalı Fili yaklaşık 6-7 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığa sahip oluyorlar.

Dünyanın En Uzun Hayvanı: Zürafa,Boyu 5-6 metre arasında olup erkekleri 1 buçuk ton dişileri yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip oluyorlar.

Dünyanın En Büyük Etobur Hayvanı: Güney Deniz Fili, Erkek deniz filleri diğer bir adıyla erkek fok balıkları genellikle dişilerden beş altı kat daha ağırdır. Dişiler ortalama 400 kilo ile 900 kilo arasında ve 3 metreye yakın boya sahipken erkekler ortalama 2 buçuk ton ile 4 ton arasında ve 4 buçuk ile 6 metre arasında boya sahiptir. Şimdiye kadar görüntülenen en büyük Deniz Fili 6,85 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığa sahiptir.

Dünyanın En Büyük Kara Etoburu: Kutup Ayısı ve Boz Ayı, şuana kadar ölçülmüş en uzun ayı 3 metredir, en ağır kutup ayısı ve boz ayı ise 1 ton ve 1 ton 135 kilogram ölçülmüştür.

Dünyadaki En Büyük Sürüngen: Tuzlu Su Timsahı,yetişkin bir erkek tuzlu su timsahının ağırlığı 400 kilo ile 1 ton arasında değişir, uzunluğu ise 4 metre ile 5 buçuk metre arasında olabilir.


En şişman hayvan suda; mavi balinadır.200 ton ağırlığındadır.karada işe 11 ton ağırlığında olan Afrika savan fiilidir.

Dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balina (Balaenoptera musculus) da en fazla yağa sahiptir. ABD ve Brezilya’dan 49 farklı memeli türünü içeren 1968 tarihli bir çalışmada, araştırmacılar mavi balinanın en yüksek vücut yağ yüzdesine sahip olduğu sonucuna vardılar -% 35’ten fazla.

Denizdeki en şişman hayvan mavi balina iken, karadaki en şişman hayvan fildir.

En şişman hayvanlar fiil,balina,ayı gibi belirli hayvanlardır.

En şişman hayvan denizde 200 ton civarı olan mavi balina karada ise 5000 kg civarı olan fildir

Dünyadaki en kilolu hayvanlar : fil , hipopotan , gergedan , balina ve bazı köpek balıklarıdır .

En sisman hayva su aygırı , filler, dinazorlardı cunkü cüseleri çok büyük