Endüstri psikoloğu nedir?

Endüstri Psikoloğu Nedir?

Endüstri Psikoloğu Nerelerde Çalışabilir?

Endüstriyel psikoloji, iş yeri psikolojisidir. Hayatımızın %90’ı iş yerinde geçiyor dolayısıyla iş yerinde hissettiğimiz psikolojiyle bağlantılı uzmanlaşan psikologların destek verdikleri alandır. Çalışan motivasyonu, grup psikoloji dinamiği ile verimin artmasını hedeflerler. Uzun lafın kısası mutlu çalışanlar demek verimli üretim demek. Günümüzde ticari merkezlerde çalışmaktadır Türkiye’de çok değeri bilinmeyen bir alandır.

Endüstri psikoloğu iş yerlerinde görev yapan çalışanların sorunlarıyla ilgilenen ve onlara danışmanlık yapan kişilerdir.

Endüstri Psikoloğu Nedir?

Endüstri Psikoloğu endüstri ve iş hayatında bireylerin psikolojisi ile ilgilenen meslek dalıdır. Çalıştığı alana endüstriyel psikoloji denir.

Endüstri Psikoloğunun Görevleri Nelerdir?

 • Fiziksel ve psikolojik çalışma koşullarını inceler. Bu incelemelere göre geliştirici çözüm önerileri bulur.
 • Üretim verimini arttırmak için çalışan kişilerin işçi ya da işveren ayırt etmeksizin kişi psikolojileri üzerinde çalışır.
 • Verimli çalışma alanları yaratır.
 • Çalışanlar arası iletişimi arttırır.
 • Yapılan işin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 • Endüstri Psikoloğu Nerede Çalışır?

 • Özel şirketlerin daimi çalışanı olarak çalışabilir.
 • Bireysel klinik işletilebilir.Danışman olarak işletmelere ya da şirketlerde çalışılabilir.
 • Devlet kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile yerleşilebilir.
 • ">

  İşyerinde hizmet veren psikoloğa endüstri psikoloğu denir. Çalışma ortamı ve çalışanlar arası ilişkilerle ilgilenir.

  iş yerlerinde çalışır fabrikada ya da bir şirkette çalışanların sorunlarıyla ilgilenir amacı üretimde verimi arttırmaktır çalışan ve idari birimler arası köprü görevi görür

  Özel veya kamu kuruluşlarında hizmet veren psikolağa Endüstri Psikoloğu denir.

  iş yerleri kamu kuruluşları ve fabrikalarda çalışırlar ordaki sorunlarla ilgilenirler

  Endüstri Psikologları çalışanları incelemek ve sorunları varsa çözmekle yükümlülerdir. Psikologlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisansını tamamlayarak Endüstri Psikoloğu olabilirler.