Enerji çeşitleri nelerdir? Enerji kaynakları ve kullanım alanları nelerdir?

Enerji çeşitleri nelerdir? Enerji kaynakları ve kullanım alanları nelerdir?

Enerji Çeşitleri Nelerdir?

 • Mekanik enerji
 • Kimyasal enerji
 • Kinetik enerji
 • Potansiyel enerji
 • Isı/Termal enerji
 • Nükleer enerji
 • Elektrik enerjisi
 • Elektromanyetik Işınım enerjisi
 • Enerji Kaynakları Ve Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Güneş , sınırsız yararlanılabilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden yararlanılarak oluşturulan prizlerden _telefon şarj edilebilir_, çatılara konulan sistem ile evlere _sıcak su dağıtılabilir_, _trafik lambaları çalıştırılabilir._
 • Rüzgar enerjisi ; elektrik enerjisine ihtiyaç duyulan _tüm alanlarda_ kullanılabilir.
 • Hidrolik enerji ile suyun hareketinden yararlanarak _elektrik_ üretilebilir, tarım da _sulama_ yapılabilir.
 • Jeotermal enerji ile _elektrik_ üretilebilir, _ısıtma - soğutma mekanizmalar_ı oluşturulabilir, _kaplıca_ amaçlı kullanılabilir.
 • Biyokütle enerjisi ile ı_sınma, yakıt oluşturma_ gibi işlemler yapılabilir.
 • Hidrojen enerjisi ile _adaptor_ üretilir. _Ulaşım sektörü araçları_nda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • ">

  potansiyel enerji , kinetik enerji , ısı enerjisi , elektrik enerjisi , ışık enerjisi , kimyasal enerji , nükleer enerji , ses enerjisi

  Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır. Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığıdır.

  Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

  Güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, hidrolik enerjisi, ve hidrojen, dalga enerjisi, gelgit enerjisi gibi enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları adı verilmektedir. En çok bilinen yenilenebilir enerji türü güneşten sağlanan enerjidir.

  Nerelerde Kullanılır?

  Güneş enerjisi; kendi başına bir sektör olarak değerlendirilir. Kol saati, hesap makinesi, trafik lambaları ve işaretleri, sıcak su üretmek ve telefon şark etmek dahil birçok alanda kullanılmaktadır.

  Rüzgâr enerjisi; evler, işletmeler, park ve cadde aydınlatmaları, sulama sistemleri ve elektrik enerjisi ihtiyacı olabilecek her yerde rüzgâr enerjisi kullanılır.

  Jeotermal enerji; en temiz enerji kaynağı olarak bilinmektedir ve nu enerji türü çevre kirliliğine neden olmamaktadır. Elektrik enerjisi üretimi, merkezi ısıtma ve soğutma, endüstriyel amaçlı kullanımlar, kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi, kaplıca amaçlı kullanımlar jeotermal enerjinin kullanım alanlarıdır.

  Hidrolik enerji; elektrik üretimi, tarım, endüstriyel kullanım ve enerji açığının kapatılması kullanım alanlarıdır.

  Biyokütle ve hidrojen enerjisi; hidrojen enerjisinin en çok kullanılan yöntemi yakıttır. Tablet, bilgisayar, telefon, elektronik cihazlar olmak üzere bütün erişilebilirler için güç sağlayıcı olarak kullanılır. Uçak ve otomotiv sektöründe de kullanılmaktadır. Biyokütle enerjisinde ise ısınma ve ısıtma ihtiyacı, enerji, elektrik ve biyoyakıt üretimi alanlarında kullanılmaktadır.

  Dalga ve Gelgit Enerjisi ;gittikçe geliştirilmeye devam etmektedir. Son olarak dalga ve gelgit enerjisinde dalga enerjisi, çevreyi en az etkileyen enerji çeşidi olduğu için çevre kirliliğini ortadan kaldırmada oldukça etkilidir. Bir diğeri ise denizlerde oluşan dalgalanmalar sonrası oluşan gelgit enerjisidir. Gelgit enerjisinin kullanım alanları ise elektrik üretimi, potansiyel teknoloji kullanımları ve içme suyu elde edilmesidir. Kısacası doğal yollardan elde edilen yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım alanları ülkemize çok sayıda fayda sağlamıştır. Bu enerji kaynakları geliştirilerek üretilmeye devam etmektedir. Kaynakları geliştirildikçe kullanım alanları da artacak ve daha fazla katkı sağlanacaktır.

  Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?
  1)KÖMÜR ENERJİSİ KAYNAĞI:
  2) PETROL ENERJİSİ KAYNAĞI:
  3) DOĞALGAZ ENERJİSİ KAYNAĞI:
  4) NÜKLEER ENERJİ KAYNAĞI:

  Enerji çeşitleri nelerdir?

  Mekanik Enerji : Mekanik enerji, bir sistemin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamı olarak da diyebiliriz.Her alanda kullanılabilir.

  Kinetik Enerji : Doğada, etkisini en çok gördüğümüz enerji türü olan kinetik enerji, bir cismin kütlesi ve hızından sahip olduğu enerjidir.Rüzgar enerji santrallerinde, rüzgarın hızı ve kütlesel debisi elektrik üretimi gibi alanlarda kullanılır.

  Potansiyel Enerji : Kinetik enerji ile ilgili alakası olan potansiyel enerji, bir cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjidir.Endüstriyel imalat ve döküm gibi alanlarda kullanılan makineler, potansiyel enerjilerinin farkına göre çalışırlar.

  Isı (termal) Enerjisi : Bir maddenin sıcaklığının artması sonucu yanma veya faz değiştirme gibi işlemlerde açığa çıkan enerji türüdür denebilir.J_eotermal santraller, termik santrallerin soğutulması, güneş enerjisi sistemleri ile bütünleşik ani su ısıtıcıları ve ısı enerjisinin geri kazanılması gibi alanlarda kullanılır._

  Kimyasal Enerji : Kimyasal enerji, maddelerin birbirleriyle olan reaksiyonu sonucu açığa çıkan enerji işlemidir.Akülerde, Pillerde , vb. alanlarda kullanılır.

  Nükleer Enerji : Nükleer enerji, maddelerin atomlarının parçalanması sonucu açığa çıkan enerjidir.Sağlık , endüstri , tarım , emniyet ,sanat gibi bir çok alanda kullanılır.

  Elektrik Enerjisi : Maddelerin proton ve elektronlarının etkileşimi sonucu açığa çıkan bir enerji türüdür.Yine bir çok alanda kullanımı mevcuttur.

  Elektromanyetik Işınım Enerjisi : Radyo dalgaları, mikrodalgalar, X-ışınları ve gama ışınları gibi birçok farklı yerde bulunabilen bir enerji türüdür.Teknolojik aletlerde kullanılır diyebiliriz kısaca.