Epifani ne demektir ?

Epifani kelimesi ne demektir ? Epifani kelimesi hangi anlamlara gelmektedir ?

Epifani bir dini bayramdır.

İsa’nın doğumundan 12 gün sonra kutlandıği için 12. Gün bayramı olarakta kutlanir

Epifani kelimesi iki anlama gelir. İlk anlam olarak epifani Hristiyan bayramı anlamı gelir. İkinci anlam olarak ise bir durumun, bir şeyin asıl anlamını bulmak isteme duygusuna denilir. Bu duygu ile bir şeyin özünü anlamak için çaba sarf ederiz.


Epifani Ne Demek?
Epifani kelimesi Türkçe’de “ani ve beklenmedik manevi aydınlanma” anlamına gelir.

Fransızca épiphanie “ani ve beklenmedik manevi aydınlanma” veya İngilizce epiphany “1. İsa’nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 2. ani ve beklenmedik manevi aydınlanma” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεια z “zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi” sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z “birden görünme, aydınlanma, zuhur etme” fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z “ışımak, aydınlanmak” fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.

Epifani kelimesi tarihte bilinen ilk kez (2000 yılından önce) eserinde yer almıştır.

Epifani beklenmedik bir şekilde ve aniden gelen bir şeyin anlamını ve özünü bulmaya denilir yani manevi anlamda aydınlanmaktır.