Er-Rafi ismi şerifinin anlami nedir?

Er-Rafi ismi şerifinin anlami nedir?

İstediğini yücelten, yükseklere çıkaran, kötülükten iyiliğe çıkartan, dardan bolluğa çıkaran anlamlarına gelmektedir.

El rafi bolluk veren rızk veren anlamına gelmektedir . Yüce Allah seni kötü günlerden uzaklaştırır bol rızık verir.

Er-Rafi, kelime anlamı olarak, yeri göğü yaradan Allah'ın yaratan kullarını istediğini yüceltir, yukarı kaldırır, sefaletten refaha çıkarır, isterse kulunun bulunduğu makamı ve mertebesini yükseltir ve isterse derecelerini artırır anlamında kullanılan bir kelimedir. Er-Rafi şerifin zikri 351 adettir. Bunu zikredilecek saat ise, pazar günü güneş saatidir.

image">image

Er-Rafi :Allah’ın kullarından istediğini yücelteceğini, rızkını arttıracağını ve refah ve makamını yükseltebileceği anlamında kullanılan bir terimdir.

Er-Rafi, kelime anlamı olarak, yeri göğü yaradan Allah’ın yaratan kullarını istediğini yüceltir, yukarı kaldırır, sefaletten refaha çıkarır, isterse kulunun bulunduğu makamı ve mertebesini yükseltir ve isterse derecelerini artırır