Eşit ağırlık ve sözel arasındaki farklar nelerdir?

Eşit ağırlık ve sözel arasındaki farklar nelerdir? Eşit ağırlık ve sözel arasındaki fark nedir?

6 Beğeni

Eşit ağırlık öğrenci ve sözel öğrencileri arasındaki farklar ;

1- Eşit ağırlıkçılar matematik görürken , sözelciler görmez.

2- Eşit ağırlıkçılar üniversite sınavında matematik çözerken sözelciler çözmez.

3- Eşit ağırlıkçılar coğrafya, tarih , din kültürü ve edebiyat derslerini temel düzeyde görürken , sözelciler daha kapsamlı ve derinden görür.

4- Üniversite sınavında sözeller psikoloji, sosyoloji çözerken eşit ağırlıkçılar çözmez.

@Alshain

5 Beğeni

Eşit Ağrılık Nedir

Eşit ağrılık daha çok sayısal yönelikli dersleri kapsamaktadır. Psikoloji, hukuk vb bölümler eşit ağrılık puanı ile kabul eden bölümler arasında yer alır

Sözel ağırlık Nedir

Sözel ağırlıklı sözele dayalı derslerin bulunduğu bölmeleri kapsar, eşit ağırlığa göre daha kolaydır. Edebiyat bölümlerinin tümü sözel puan türünden dereceye girmiş kişileri kabul eder

@Alshain

4 Beğeni

Eşit ağırlık matematik çözer sozelciler az çözer. Tercih edilen bölümler farklidir

5 Beğeni

Sözel bölümü, hiçbir matematiksel işlemin olmadığı, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarının olmadığı bir bölümdür.

Eşit ağırlık ise; sözel derslerinin yanında matematik ve geometri dersi görmesidir.

5 Beğeni

Sayısalcı biri olarak farkları şu şekildedir. Sözel adı üstünde sözel dersleri içerir. Tarih, edebiyat gibi. Eşit ağırlık ise adı üstünde sayısal ve sözel derslerin eşit bir şekilde oluşumuna eşit ağırlık bölümü denir. Sayısal ve sözel dersler bulunur.

5 Beğeni

Eşit ağırlık bölümünde matematik ve edebiyat derslerinin katsayıları fazla iken sözel bölümde edebiyat ve sosyal bilimler(tarih, çoğrafya, psikoloji, sosyoloji, mantık) derslerinin katsayıları daha fazladır.

5 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.