Etkin vatandaşlık nedir? Etkin vatandaş nasıl olunur?

Etkin vatandaşlık nedir? Etkin vatandaş nasıl olunur?

Bir ülkede yaşayan ve devletin koyduğu yazılı ve etik kurallara harfiyen uyan devletin bekası için çalışan ve sorumluluklarını bilerek sorumluluklarına uygun davranan insanlara etkin vatandaş denir. Etkin vatandaş olabilmek için kurallara uymalı, devletimizen faydasına olan her işte yer almalı veya desteklemliyiz.

Etkin vatandaş, yaşadığı ülkenin kurallarına uyan, sorumluluk sahibi, bilinçli, toplumda iyi rol model teşkil eden kişilere denir.

etkin vatandaş kurallara uyan kötü davranışta bulunmayan devletin görev ve yükümlülüklerine yerine getiren vatandaştır.

Devletin koyduğu toplum kurallarını ihlal etmeyen vatanı millete hayırlı kişiler için kullanılır

Etkin vatandaşlık kavramı, kişilerin bir ülkede yaşaması ve bu ülkenin kurallarına tam olarak uygun hareket eden, çevresine karşı örnek olan davranış sergileyen, devlete karşı sorumluklarını bilen ve zamanında yerine getiren insanlar için kullanılan bir kavramdır. Etkin vatandaşlığın kuralı ise, vatanını ve milletini sevmesi, ve toplum kurallarına uygun şekilde etkin bir vatandaş olması gereken bir kuralı vardır. Burada bulunan kasıt ise, etkin vatandaşlar devletin ve devletin kurumlarının geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Buna örnek olarak bu vatandaşların bütün ödemelerini zamanında yapması yani elektrik, vergi borcu, devlete olan borçlarını ve seçimlerde zamanında oy kullanmak gibi sorumlulukları vardır.

toplumda örnek teşkil eden,devletine karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren,toplum kurallarına uyan,devleti için çalışan kimselerdir.Allah böyle vatandaştan daha çok versin.

Toplumda kurallara uyan hareket eden Türk vatandaşıdır yasalara uyan insan topluluğu dur

Ülkenin koyduğu kurallara uyan ve sorumluluklarını yerine getiren toplumdur …

. Birileri benim tolunada ki sorularimimi çalıyor acaba??? Bugün ben soru hakkimi bekliyordum etkin vatandaşlığı sormak icin … :laughing:

Aaa öyle mi kısmet artık:wink: sana bir soru borcum olsun olur mu ? Burda yazmasan mı acaba ? :wink:

Devletin kurallarına uyan ve cahil kesim olmayan kişilerin vatanına ve bayrağına saygılı olan kişilere denir.


Etkin vatandaşlık devletine bağlı bir şekilde devletin kurallarına uyan bir vatandaşlık tır

Etkin bir vatandaşlık ülkesini terk etmeyen erkek çocukların askere girmesine denir

Etkin bir vatandaşlık her ne olursa devletinin yanında olup onun çıkarlarına çalışmaktır

Etkin vatandaş olmak bircok şey demektir .Bir partiyi desteklemek bir kuruma bağlı olmak etkin vatandaş demek değildir .Devletini seven ,vergisini veren ,çalışan, kaçak işler yapmaktan uzak duran herkes etkin vatandaştır .

Etkin veya etkili vatandaş olmak için ükede olan her türlü olaya karşı bilinçli ve söz sahibi olmak gerekir diye düşünüyorum.