Ezoterik öğretiler nedir?

Ezoterik öğretiler nedir?


Ezoterik öğretiler halkın bilmemesinin gerektiği bilgi ve konuları sadece belirli bir zümre veya topluluk tarafından bilindiği öğretilerdir. Bu öğretiler devlet sırrı değildir. Ezoterik öğretiler kutsal olan bir şeye daha derin bir bakış ve mana içermektedir.

Ezoterik öğretiler;başkasının bilmediği mistik olayların bir öğretici tarafından bilmeyene aktarılmasıdır.

Ezoterik öğeler insanlar tarafından bilinmeyen bir konunun yalnızca bir kesim tarafından bilinmesidir. Devlet meseleleri buna örnektir.

Ezoterizm, bir konudaki sırların ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.
karmakarışık bir durum işte…

bütün yazılarını beğeniyom sende beğenirmisin