Fahiş faize batakçı müşteri deyiminin anlamı nedir?

Fahiş faize batakçı müşteri deyiminin anlamı nedir?

Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında kullanılan bir deyim.

Karakterleri birbirine benziyen insanların birbirlerini rahat bulacağı anlamında kullanılır.

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş atasözüyle hemen hemen aynı anlamda diyebiliriz.