Farklı ülkelerin jest ve mimikleri nelerdir ?

Farklı ülkelerin jest ve minikleri nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız?

Farklı Kültürlere Göre Değişen Vücut Dili

">

Günlük yaşamda oldukça sık kullanılan beden hareketleri, başka insanlarla kurulan iletişimde, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi konusunda -en az sözlü iletişim kadar- etkin rol oynamaktadır. Aynı zamanda ülke dışına seyahat edildiğinde, karşılaşılan lisan ve kültürel temelli anlaşma-iletişim problemlerinde de genellikle vücut dili kullanımına başvurulmaktadır. Ancak çoğu zaman yapılan bazı hareketler, farklı kültürlerde değişik anlamlara gelmektedir. Bu durumda, iletişim esnasında karşıdaki insana saygısızlık edilmemesi ve yanlış anlaşılmalara yol açmamak amacıyla, farklı kültürlere göre değişen vücut dili hakkında bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir.

1 - Başparmağı Yukarı Kaldırmak

Türkiye ve pek çok Avrupa ülkesi ile Amerika kıtasında baş parmağın yukarı kaldırılması; onaylamayı ve beğenmeyi işaret ederken; Arap ülkelerinin bazılarında bu hareket, “yürü git” anlamına gelmektedir. K. Yunanistan ve Avustralya‘da ise baş parmağı yukarı doğru sallamak kötü karşılanmakta; İran’daysa hakaret olarak kabul edilmektedir.

2 - Başı Aşağı ve Yukarı Sallamak

Başın aşağı ve yukarı sallanması başta Türkiye olmak üzere, Amerika, Meksika, Çin, Batı Avrupa ülkelerinin birçoğu, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde; denilene uyma ve denileni onaylama anlamına gelmektedir. Ancak bu hareket; Suudi Arabistan, Yunanistan, Sri Lanka, Arnavutluk ve Bulgaristan'da “hayır” olarak algılanmaktadır.

3 - Başı Sağa ve Sola Sallamak

Başı sağa ve sola sallamak, yukarı ve aşağı sallamak ile tamamen tersi anlama gelmektedir. Türkiye‘de ve birçok ülkede bu hareket olumsuzluk anlamı taşır ve “hayır” manasında kullanılır. Ancak Bulgaristan, Arnavutluk ve Yunanistan’da olumlu anlama gelir ve “evet” anlamında kullanılır.

4 - Baş Parmak ve İşaret Parmağı İle Daire İşareti Yapmak

Baş parmak ve işaret parmağını kullanarak daire hareketinin yapılması Türkiye‘de, özellikle de bir erkek için kullanıldığında, hoş olmayan anlamlar taşımaktayken; bu hareket Brezilya ve Fransa gibi ülkelerde de aynı şekilde yakın bir anlama gelmekte, hatta hakaret içerikli olarak kullanılmaktadır. Amerika’da ise “her şey yolunda” manası taşımaktadır.

5 - İşaret ve Serçe Parmağı Yukarı Kaldırmak

Türkiye ve Amerika‘da bu hareket rock ve metal müzikte bir simge haline gelmiştir. İşaret parmağı ve serçe parmağını yukarı kaldırmak Budizm ve Hinduizm dinlerinde de olumlu anlamlar barındırmakta ve aynı zamanda kötülüğü kovduğuna inanılan bir işaret olarak kullanılmaktadır. Ancak Latin Amerika ve Akdeniz ülkelerinde bu hareketin boğa boynuzuna benzetilmesi nedeniyle, karşıdaki kişiye “boynuzlanıyorsun” mesajını vermektedir. Afrika’daysa birini lanetlediğine inanılan bir hareket olarak kullanılmaktadır.

6 - Parmakları Çaprazlamak

Pagan döneminden gelen bir hareket olan parmak çaprazlama; kötülüklere karşı koruyuculuk ve güzel şeyler içinse şans getirdiğine inanılan bir harekettir. Kimi zamansa, yalan söylendiği sırada, evrenden (Tanrı‘da/Allah’tan) bağışlanma dilemek amacıyla kullanılmaktadır. Zira, yalanın getireceği kötülüğe karşı koruma görevi üstleneceğine inanılmaktadır. Ancak bu hareket Vietnam'da bir tartışmaya yol açabilecek kadar kötü algılanmaktadır.

7 - İşaret ve Orta Parmakla V İşareti Yapmak

V işareti ilk kez, 2. Dünya Savaşı‘nda zaferin sembolü bir işaret olarak kullanılmıştır. Bu hareket, 60’lı yıllarda hippiler tarafından sahiplenilmiş ve barış işareti olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise özellikle Uzak Doğu ülkelerinin gençleri tarafından kullanılan ve olumlu anlamlar taşıyan bir işaret haline gelmiştir. Ancak İngiltere, Avustralya, Yeniz Zelanda ve İrlanda'da, avuç içi hareketi yapan kişiye dönükse, karşı taraf bunu hakaret olarak algılamaktadır.

8 - İşaret Parmağını İçe Doğru Kıvırmak/Sallamak

İşaret parmağının içe doğru kıvrılması ya da sallanması, birini daha yakın mesafeye çağırmak için kullanılan bir hareket olarak algılanmaktadır. Ancak bu hareket Meksika, Vietnam ve Filipinler‘de olumlu anlamlar taşımamaktadır. Özellikle de Filipinliler, yalnızca köpeklerin bu şekilde çağrılabileceklerini düşünürler ve bu hareketi hakaret olarak algılarlar. Bu hareket aynı zamanda Asya ülkelerinde de iyi anlamlara gelmemekte; Singapur’da ölüm sembolü olarak kabul edilmektedir.

9 - Serçe ve Başparmağı Yukarı Kaldırmak

Serçe ve baş parmağın yukarı kaldırılması suretiyle yapılan bu hareket, “sahaka işareti” olarak bilinmektedir. 60'lı yıllardan sonra tüm dünya tarafından kullanılmaya başlanan bu hareket;

  • Karayip Adasında seksi simgelemekte,
  • İspanya'da iç içilmesini teklif etmede,
  • Çin'de 6 rakamını temsil etmekte,
  • Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da sarhoş olmayı işaret etmekte,
  • Amerika'da sörf işareti olarak kullanılmakta,
  • Türkiye'de "beni ara" anlamına gelmektedir.
  • 10 - Avuç İçini Gösterecek Şekilde Eli Havaya Kaldırmak

    Genellikle birinin dikkatini çekmek ya da onu durdurmak amacıyla kullanılan bu hareket, Afrika ülkelerinde, Pakistan‘da ve Yunanistan’da hakaret anlamı taşımaktadır. Özellikle Yunanistan'da, Bizans zamanlarından kalma olduğuna inanılan bu hareket, o dönemlerde suçlular ve kölelerin yüzlerine çamur vb. şeylerin bulandığı zamanlara gönderme niteliğinde olduğu için hiç de iyi karşılanmamakta ve Yunan halkı tarafından, hükumete yönelik gösteri ve eylemlerde kullanılmaktadır.