Fasık kime denir?

Çok fazla kullanılan bir kelime olan fasık kime denir?

İslamın maneviyatını kurallarını bozmaya çalışan kişilere gönderme yapanlara denir. Arapça bir terimdir.

Fasık, Allah’a isyan eden, günah işlemekten korkmayan ben bunları normal bir şey gibi anlatan insanlara denilir.

İslam dinine göre davranmayan anlamına gelir.Bir nevi günahkar demektir.

Fasık yüce allahın göndermiş olduğu Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberimizin uyarılarına aykırı hareket eden kişilere denir.

Fasık, günah ve sevapları bilmeyen, günahları doğruymuş gibi kabul eden, müslüman ancak islamın gereklerini yerine getirmeyen, günahları daha çok uygulayan kişiye fasık denir.

Fasık, Allahı inkar eden, İslama hakaret eden, Kuranı ve Peygamberimizi küçük düşüren kişiler için kullanılan bir kelimedir.