Felsefenin doğuşuna etkisi olan İlk medeniyetler hangileridir?

Felsefenin doğuşuna etkisi olan İlk medeniyetler hangileridir?

Felsefenin başlangıcının milattan önce 7. yüzyılda Milet’te (İonya kenti) gerçekleştiği kabul edilir. Ancak bugünkü gibi bir anlayış değil, herşeyin mitolojide arandığı bir dönemdir.

milattan önce miydi öyle bir şeydi sanırım

M.Ö. 5 y.y. temelleri atılmıştır. Bugün ki antik Yunan bölgesinde ve Güney Ege bölgesinde temelleri atılmıştır. Tanrıları ve yaşamın varlığını sorgulayanlar arasından çıkmıştır.

Felsefenin doğuşunda İyonyalılar’ın katkısı olmuştur.

Felsefenin doğuşu ne sorusundan türemiştir . Dünyayı sorgulamak felsefenin ana amaçlarındandır . Felsefenin bir çok kuramı da mevcuttur. Milattan önce 7. Yüzyılda oluşmuştur. Mitolojiyi de araştırmayı görev edinmiştir.

Kesinlikle Antik Yunan medeniyetidir. Dünya’nın gelişiminde tartışmasız en önemli medeniyettir. Çıkarttıkları filozofları herhalde saymaya gerek yoktur. İlk filozoflar bu medeniyetten gelmektedir.

Milattan önce temelleri atılmıştır antik yunan adasında atılmıştır

Madem felsefe içeren bir başlıktayız…

İnsan düşünen bir varlık değil mi?
Aslında ilk insanla beraber düşündük, karşılaştırdık, irdeledik, uyum sağladık ya da isyan ettik/uyum sağlamadık.
Şimdiye kadar keşfedilmiş ilk medeniyet aslında felsefenin doğuşunda da etkili olan medeniyet değil midir? :slight_smile:

antik mısır uygarlığı .

mezopotamya uygarlığı .

çin .

Öncelikle felsefeyi tanımlamak gerekirse;

Felsefe Nedir?
İnsanı, doğayı, evreni anlama üzerine düşünsel bir etkinliktir. Felsefe; ilk filozof olarak kabul edilen Thales'in
“Evrenin ana maddesi nedir?” sorusuna aradığı cevap ile başlamıştır.

">

O zamana kadar kabul edilen mitolojik açıklamalar yerini gerçekçi açıklamalara bıraktı. Bu süreç (M.Ö-6.yy'da) gerçekleşiyor.

Hangi medeniyetler rol almış?
Felsefe Antik Yunan'da başlamasına rağmen;
Mezopotamya
Sümer
Mısır
İran
Hint
Çin
gibi medeniyetler insan faktörü ile birlikte felsefenin kökleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur.

">

Neden Antik Yunan'da ortaya çıkmış?
• Özgür düşünce ortamı mevcuttu.
• Sosyal sınıf yapısı uygun.
• Mitolojilerin doğuş yeri olması ve
• Bölgenin ticaret merkezi olması etkili rol oynamıştır.

Felsefe antik yunanda ortaya çıkmıştır . Bunun nedeni yunanın kıyı şehri olması ticaretin fazla olması bu yüzden insanların ekonomik durumu iyi idi . Bu yüzden köle satın alıyorlardı ve tüm işleri onlara veriyorlardı bu yüzden kendilerine çok fazla boş zaman kalıyordu , bu zamanda da düşünmek için bol vakitleri vardı böylece düşünerek felseyi bulmuşlardır

Felsefe ilk olarak günümüzde antik Yunan medeniyeti olarak bildiğimiz Ege yunan Medeniyetinde ortaya çıkmıştır-

Felsefe şu anki yeriyle didim de ortaya çıktı en ünlü filozoflar antik yunanda ortaya çıkmıştır

Felsefenin doğuşundaki en büyük etki Antik Yunan medeniyetidir. Dönemin yönetim anlayışına bakıldığı zaman, antik yunanda özgür düşünce sistemi oldukça yaygındı. Bu durumda, insanları sorgulamaya ve düşünmeye itmştir.

felsefenin ortaya çıktığı yer olan antik yunan birçok filozof ve fikir akımının da ortaya çıktığı yerdir.

Ilk medeniyetler mezopotamya sumer misie hint iran vb.