Fiğ nedir?

Fiğ nedir?

Fiğ hakında kısaca bilgi vererek açıklayınız?

Fiğler hayvanlar için yem yapımında kullanılırlar. Yüksek oran da protein içerirler. Kullanım amaçlarına göre yeşil yem, kuru ot, silo yemi ve tane tem olarak faydalanılabilir. Yüksek besin değerine sahip fiğ otu, geç biçilirse gebe hayvanlarda yavru atmalarına, süt hayvanlarında ise sütun acılaşmasına neden olabilirler.