Fonetik sanatlar nedir?

Fonetik sanatlar nedir?

Fonetik sanatlar hakkında bilgi veriniz?

Fonetik sanatlar nasıl yapılmaktadır?

Fonetik sanatın malzemesi dildir gonetik sanat yaparken dil kullanılmaktadır. Fonetik sanata müzik şiir gibi örnekler verebiliriz.

fonetik sanat. Edebiyat Müzik , şiir gibi sanatlardir. İnsan sesi ile ilgilidir.

İnsan sesinin karıştığı sanat çeşididir. Şiirler tiyatrolar şarkılar gibi mesela.Örneğin, sözcükleri şiire dönüştüren şey şairin yaratıcılığıdır; malzemesi dildir.
Örneğin, şiiri şarkıya dönüştüren şey bestecinin yaratıcılığıdır; malzemesi dil ve sestir.
Demek ki, güzel sanatların sınıflandırılmasında belirleyici olan nesne kullanılan araç değil, kullanılan malzemedir.
Ressam A.Kaplan’a göre güzel sanatların sınıflandırılması şöyledir:
“1-Plastik sanatlar: Burada sanatçı, yaratıcılığını kullanarak varolan malzemeden estetik düzeyi yüksek yeni bir şey yaratır; resim, heykel, seramik, mimari gibi. Malzemesi doğada bulunur.
2-Fonetik sanatlar: Malzemesi dildir, sestir. Sanatçı bu malzemeyi kullanır, bundan yeni bir şey yaratır; müzik, şiir, edebiyat, tiyatro, opera, dans gibi. Malzemesi insanda bulunur.

Fonotik sanatlar, işitsel sanatta denilmektedir. İnsan sesi sanatı oluşturan yegena malzemedir. Edebiyat ve müzik bu sanat içerisinde kabul edilmektedir.