Fosfor döngüsü nedir?

Fosfor döngüsü nedir? Fosfor döngüsü nasıl gerçekleşir? Fosfor döngüsünün özellikleri nedir? Önemi nedir?

Ölmüş olan bitki ve hayvanlar bakteriler aracalığı ile ayrışır ve minerallere dönüştürülür, toprağa karışır ve diğer canlıların besin kaynağı haline gelir.Bu duruma besin döngüsü denir.Besin döngüleri: azot döngüsü, fosfor döngüsü, karbon döngüsü, oksijen döngüsü olarak ayrılır.

Fosfor döngüsü karalardan sulara , sulardan karalara doğru gerçekleşir. Fosfor canlı ve cansız sistemlerde fosfat olarak bulunur.