Fotizm nedir?

Fotizm nedir? Özellikleri nelerdir? Bir hastalık mıdır? Yoksa bir yanılsama mıdır? Hangi durumlarda görülür?

Fotizm, psikopatolojiler altına giren sinestezi (duyum ikiliği) durumu olup görsel bozukluklar arasında incelenen, diğer duyu modaliteleri tarafından tetiklenen bir uyaran nedeniyle, ışık, renk veya örüntü görme hissi olarak tanımlanır. İşitsel fotizmi, kromatizmi, tada ilişkin fotizmi, kinestetik fotizmi, görsel fotizmi, dokunma duyusuna ilişkin fotizmi ve ısı algısına ilişkin fotizmi içerir.