Fotofosforilasyon nedir ?

Fotofosforilasyon nedir , hangi canlılar fotofosforilasyon yapar ?

Meraba Busef.Biyolojideki önemli kavramlardan biri fosforilasyon kavramıdır. Bu kavram canlılarda enerji konusu başta olmak üzere sürekli karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda fosforilasyon nedir onu öğreteceğim.

Organik bir molekülün yapısına fosfat grubunun bağlanmasına Fotofosforilasyon denir.
ATP sentezi bir fosforilasyon olayıdır. ATP sentezi canlılarla farklı reaksiyonlarla üretilir ve yaşam için en temel enerji kaynağıdır.
Fosforilasyon Çeşitleri
Temelde dört çeşit biyolojik fosforilasyon türü vardır.

Substrat düzeyinde fosforilasyon
Oksidatif fosforilasyon
Fotofosforilasyon
Kemofosforilasyon
Substrat düzeyinde fosforilasyon: Bir tepkime döngüsünde substratların yapısındaki fosfatların koparak ADP molekülüne bağlanmasıyla ATP elde edilmesi olayıdır. Substrat düzeyinde fosforilasyon için en yaygın örnek glikoliz tepkimeleridir. Glikolizle substrat düzeyinde 4 ATP üretilmektedir.

Fosforilasyon tepkimesi için denklem basitçe şöyle düşünülebilir. ADP + P + Enerji = ATP + H2O görüldüğü gibi enerji ATP’nin yapısına kazandırılarak depo edilmektedir.

Oksidatif fosforilasyon: Elektron taşıma sistemi enzimleriyle gerçekleşitirilen fosforilasyon türüdür. Burada oksijenle oksitlenme sonucu elektronlarda yüksek enerji açığa çıkar. Elektron enerjisi ise ATP’nin yapısına kazandırılır.

Fotofosforilasyon: Klorofil sayesinde ışık enerjisinin soğurulup ATP’ye depolanmasına denir. Fotosentez yapan canlılarda fotofosforilasyon ışıklı evre reaksiyonlarında gerçekleştirilir. Böylece solunumda açığa çıkardığımız enerji besinin yapısına katılmış olur.

Kemofosforilasyon: Kemosentez yapan üretici canlılar güneş ışığını kullanmazlar. Bunun yerine inorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde ederler. Elde ettikleri bu enerjiyi ise ATP üretiminde kullanılırlar. Üretilen bu ATP’ler kemosentez denilen süreçle besin üretilmesine olanak sağlar. Böylece enerji besinin yapısına kazandırılmış olur.
Ama sen bana kısaca özetle dersen Fotofosforilasyon, fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP’nin ATP’ye dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.Tıp dilinde çokça kullanılan kelimelerdendir.Umarım işine yarar :slight_smile:

Fotofosforilasyon, ışık enerjisinin varlığında fotosentezin biyolojik işlemi sırasında ADP’den ATP molekülleri üretme işlemidir; bu nedenle ışığa bağlı reaksiyonlar olarak da adlandırılır.
Fotofosforilasyon, bitki hücrelerinin kloroplastlarında, özellikle tiyoakoid membranlarda meydana gelen ışığa bağlı reaksiyondur. Fosforilasyon bütün canlılarda görülür. Fakat fotofosforilasyonun çeşitlerine göre görülmeyebilir.

Yaşayan canlılar sadece iki kaynaktan enerji elde edebilirler: güneş ışığı ve redoks tepkimeleri. Bütün canlılar yaşamları için gerekli değişmez ürün ATP’yi üretirler. Fosforilasyonda yüksek enerjili elektron vericisi ve düşük enerjili elektron alıcısı oluşturmak için ışık enerjisi kullanılır. Elektronlar spontan olarak vericiden alıcıya doğru elektron taşıma zinciriyle hareket ederler.