Fotosentez nedir?

Fotosentez nedir? hangi bitkiler fotosentez yapar? hayvanlar fotosentez yapabilir mi?

Bitkilerin insanlar gibi nefes alıp vermesidir. Hayvanlar fotosentez yapamaz.

Fotosentez yeşil yapraklı bitkilerin havadaki karbondioksiti su ve güneş ışığı yardımıyla oksijene çevirmesidir. Geceleri fotosentez yapamazlar. Ayrıca hayvanlar fotosentez yapmazlar.

Fotosentez önemli bir biyokimyasal durumdur. Fotosentezin önemi ise canlıların tükettiği besini üretmektir. Üretilen besinin önemi ise bitkinin aldığı güneş enerjisinin kimyasal enerji olarak depo edilmesidir. Fotosentezin aldığı güneş enerjisi üretilen besine geçmektedir. Bitki dışarıya oksijen verirken, dışarıdan kendisini karbondioksit depolar.

Bitkilerin havadaki oksijeni gün ışığı ile birlikte klorifil maddesini kullanarak kendi besinini üretmesi işidir.

Fotosentez Nedir?
Klorofile sahip tüm canlıların ışık enerjisi yardımı ile karbondioksit ve su gibi inorganik maddeden organik madde üretmesine fotosentez denir. Işığı soğuyan pigmentler sayesinde gerçekleşir.
">

Fotosentezin Genel Denklemi
6CO2 + 6H2O ~ C6H12O6 + 6O2
6 mol karbondioksit ve 6 mol su yardımı ile güneş ışığı bir de enzimler aracılığı ile glikoz ve oksijen oluşumu olarak açıklanır.
">

Fotosentez Yapan Canlılar

- Yeşil bitkiler
- Siyanobakteriler
- Fotosentetik bakteriler
- Öglena ve algler

FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ
Fotosentez tepkimeleri iki reaksiyonda gerçekleşir.

">

1~ Işığı Bağımlı:

 • Kloroplastın tilakoid zarlarında gerçekleşir.
 • Bu evre için ışık gereklidir.
 • _Fotofosforilasyon gerçekleşir._
 • _Fotoliz_ olayı ile su ayrışır, elektron ve oksijen kaynağı olur.
 • 2~ Işıktan Bağımsız:

 • Stroma'da gerçekleşir.
 • Enzim denetiminde olduğu için sıcaklık değerleri önemli bir etkiye sahiptir.
 • Karbondioksit'in tutulması ile başlar.
 • Gerçekleşmesi için diğer evreden gelen elemanlara ihtiyaç vardır.
 • Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler

 • Çevresel faktörler
 • _Işık şiddeti_
 • _Işığın dalga boyu_
 • _Sıcaklık_
 • _Su miktarı_
 • _Mineraller_
 • _Ortamın ph değeri_
 • Kloroplast değeri
 • Yaprak sayısı
 • Stoma sayısı
 • Enzim miktarı
 • Tabaka kalınlığı
 • Fotosentez, yaprakları yeşil olan bitkilerde organik besin oluşturma olayı olarak nitelendirilmektedir.

  Yeşil yapraklı bitkiler fotosentez yapabilir. hayvanlar fotosentez yapamaz.


  Bitkiler ve bazı bakterilerin yapabildiği, kendi besinini kendi olusturabilme olayıdır. Su ve karbondioksit kullanılarak, güneş fotonları yardımıyla besin ve oksijen üretimidir. Sonuçta 6 mol glikoz oluşur.

  Yeşil yapraklı bitkiler genelde fotosentez yapar başka türkü bilmiyorum……

  Bitkiler ve bazı tek hücreli canlıların yaptığı atmosfer gazlarının döngüsünün sağlanmasıdır.Bitkiler kloroplast denen bir organelle tek hücreli canlılar ise klorofil denilen hücreyle yapar. karbondioksit alınır oksijen verilir.

  yeşil bitkilerin ışıkta, su, karbondioksit gibi bileşiklerden karmaşık yapılı organik moleküller oluşturması.

  havadaki oksijyeni karbondioksata dönüştürmesidir ve insanlar için bu çok önemlidir

  FOTOSENTEZ
  Tanım: Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddeler (su, karbondioksit) ışık enerjisi ve klorofil yardımıyla organik besin üretmelerine fotosentez denir.
  Olayın meydana geldiği yer: Kloroplast

  fotosentez kloroplast klorofil
  Olayın denklemi aşağıda görüldüğü gibidir.Su ile karbondioksit ışığın etkisi ile birleşerek organik seker,oksijen ve suyu meydana getirir.Karbondiosit fotosentezin karanlık safhasında su ise aydınlık safhasında kullanılır.ışığın etkisi ile parçalanan sudaki hidrojenler karbondioksit ile birleşerek glikozu meydana getirir.Bu arada karanlık devrede oksijen atmosfere verilir.

  KLOROPLAST:
  Kloroplastta fotosentezi gerçekleştirmek üzere bulunan thylakoidler, iç zar ve dış zar, stromalar, enzimler, ribozom, RNA ve DNA gibi oluşumlar vardır. Bu oluşumlar hem yapısal hem de işlevsel olarak birbirlerine bağlıdırlar ve her birinin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği son derece önemli işlemler vardır. Örneğin kloroplastın dış zarı, kloroplasta madde giriş-çıkışını kontrol eder. İç zar sistemi ise “thylakoid” olarak adlandırılan yapıları içermektedir. Disklere benzeyen thylakoid bölümünde pigment (klorofil) molekülleri ve fotosentez için gerekli olan bazı enzimler yer alır. Thylakoidler “grana” adı verilen kümeler meydana getirerek, güneş ışığının en fazla miktarda emilmesini sağlarlar. Bu da bitkinin daha fazla ışık alması ve daha fazla fotosentez yapabilmesi demektir.

  Bunlardan başka kloroplastlarda “stroma” adı verilen ve içinde DNA, RNA ve fotosentez için gerekli olan enzimleri barındıran bir de sıvı bulunur. Kloroplastlar sahip oldukları bu DNA ve ribozomlarla hem kendilerini çoğaltırlar, hem de bazı proteinlerin üretimini gerçekleştirirler.Fotosentezdeki başka bir önemli nokta da bütün bu işlemlerin çok kısa, hatta gözlemlenemeyecek kadar kısa bir süre içinde gerçekleşmesidir. Kloroplastların içinde bulunan binlerce "klorofil"in aynı anda ışığa tepki vermesi, saniyenin binde biri gibi inanılmayacak kadar kısa bir sürede gerçekleşir.

  Bilim adamları kloroplastların içinde gerçekleşen fotosentez olayını uzun bir kimyasal reaksiyon zinciri olarak tanımlarlarken, işte bu hız nedeniyle fotosentez zincirinin bazı halkalarında neler olduğunu anlayamamakta ve olanları hayranlıkla izlemektedirler. Anlaşılabilen en net nokta, fotosentezin iki aşamada meydana geldiğidir. Bu aşamalar “aydınlık evre” ve “karanlık evre” olarak adlandırılır.

  IŞIĞIN FOTOSENTEZDEKİ ROLÜ
  Güneş dünyadaki en önemli enerji kaynağıdır. Bu enerji ancak bitkiler tarafından alınarak hayvanların ve diğer canlıların kullanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bit-kiler ışık enerjisini ancak fotosentez olayı ile kullanılabilir hale getirirler. Kısacası fotosentezde ışık, enerji kaynağı-dır. Bundan dolayı ışıksız ortamda fotosentez olmaz.
  Işık, klorofil tarafından emilerek fotosentez başlatılır. Klorofilin yeşil ışığı yansıtmasından dolayı bitkiler yeşil renkli olarak görülür.

  Işıksız fotosentez olmadığı nasıl anlaşılır?
  Saksı bitkisinin yapraklarından birinin üzerini kalın bir kağıtla kapatıp 3-4 gün bekletelim.
  Kapattığımız kağıdı yapraktan ayırıp başka yapraklar-la beraber iyot çözeltisine daldırdığımızda diğer yaprakların koyu mavi renk aldığını görürüz.
  İyot nişastanın ayıracıdır. Mavi renk alan yapraklarda besin yapıldığı, ışık almayan bölgede ise mavi rengin oluşmadığını görürüz. Bundan da besin yapılmadığı yani fotosentez olmadığı anlaşılır. Işıksız ortamda fotosentez yapılmaz.

  bir bitki veya ağacın güneş ve sular yardımıyla karbondioksiti alıp oksijyen vermesiyle olur ancak bunu güneş olmadan fotosentez yapamadıkları için geceleri yapamazlar. ve fotosentez insanlar için çok önemlidir.

  toprakta yetişen her şey için geçerli olan karbondioksiti oksijene dönüştürme olayının adıdır fotosentez. Geceleri yoğun olarak gerçekleşir. Fotosentez yapamayan bitki var mı bilmiyorum kesin konuşamam. Hayvanlar yapamaz onlar bizim gibi oksijeni karbondioksit olarak çevirirler.

  Foto, ışık;sentez de yapım demektir. Yani ışik kullanılarak yapım. Işık enerjisinin donüştürülmesi ile besin elde edimidir.

  mesala ben bitkiyim diyelim insanlar nasıl nefes alırsa onlarda fotosentez ile nefea alır.

  Fotosentez nedir?

  Fotosentez, bitkilerin klorofilleri (bitkilere yeşil rengini veren organeldir) ile _su_ ve _karbondioksit_ kullanarak _oksijen_ ve _glikoz (şeker)_ üretmesine denir.

  ">

  Hangi canlılar fotosentez yapabilir?

  Her bitki fotosentez yapamaz. Tamamen yeşil renkli veya yeşil yapraklı bitkiler, siyanobakteriler, algler ve protistalar fotosentez yapabilir. Fotosentez yapabilen tüm canlılar içlerinde klorofil bulundurur. Klorofilleri sayesinde ışık enerjisini ve karbondioksiti kullanarak besinlerini üretebilirler.

  Yani klorofili olan her canlı fotosentez yapabilir.

  Yeşil yapraklı bitkilerin ışık enerjisi ile organik besin yapmasını sağlayan kimyasal olaya fotosentez denilir. … Basit şekerler bitki için gerekli besinlere değişirler,açığa çıkan oksijen ise havaya verilir.Bu besin yapımı işi fotosentez adını alır.