Gazi tezi nedir?

Gazi tezi nedir?

Gazi tez Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş tartışmaları üzerine ortaya attığı tez. 1937 yılında İngiltere’de verdiği konferanslarda ortaya konulmuş, sonrasında da kitap olarak basılmıştır.

Gazi tezi ya da gaza tezi olarak geçen bu tez, Avusturyalı bir tarihçi olan Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu hakkında 1937 yılında İngiltere’de bir konferans düzenlemiş ve orada bu tezi ortaya koymuştur.