Gelişim psikolojisinden fallik dönem nedir?

Gelişim psikolojisinden fallik dönem nedir?

Fallik dönem hangi yaş aralığını kapsar?

Freud’un Psikososyal gelişim kuramına göre 4-6 yaş dönemini kapsayan dönemdir. Bu dönemde çocuğun dikkati cinsel organlarına yönelir. Diğerlerinden kendisinin farklılırlarını algılar.

çocuklarda Cinsel ayrılıkların öğrenilmesi, cinsel benlik duygusunun başlaması ve cinsiyete uygun davranışların başladığı zamandır. 4-6yaş arasıdır.

Gelişim psikolojisinde fallik döneminde 4-6 yaş arasındaki çocukların cinsiyetlerinin farkına vardıkları dönemdir.

Psikoseksüel gelişimde faillik dönemi 4_6yas aralığını kapsar. Çocuk artık farklı bir birey olduğunu kavramaya başlar. İlgisi cinsel organlarındaki farklılıklara yönelmiştir. Cinsiyetine göre uygun rolleri öğrenir. Bu dönemde çocuğu kısıtlamak,cezalandırmak ileride onun icekapanik bir birey haline gelmesine yol açabilir.