Geniş aile nedir? Kimlerden oluşur?

Geniş aile nedir ve kimlerden oluşur? Bilgi veriniz?

Geniş aile çekirdek ailenin dışında Amca ,dayı,teyze , dede, babaanne , anneanne , hala gibi kişilerden oluşan aileye geniş aile denir. Geniş aile toplumda kalabalık ailelere verilen addır. Geniş aile ortamında büyüyen kimseler çekirdek ailede sıkılır ve özlem çekerek eskiyi anarlar.

Anne, baba, dede, nine, hala, dayı, teyze, amca ile çocuklardan oluşur. Hoş ve tatlı bir ailedir.

Geniş aile, çekirdek aile dışında anneanne, dede, hala, dayı, teyze, babaanne, amca gibi kişilerin oluşturduğu bireylerdir. Geniş aile ile büyüyen bireyler dayanışma, birliktelik, yardımlaşma ve paylaşma ile büyümüşlerdir.

Geniş aile ülkemizde eskiden var olan aile yapısı diyebiliriz.Eskiden büyükanne ,büyükbaba, evlatlar,gelinler ve torunlar birlikte aynı evde yaşarlardı. Bazen iki gelin birden aynı evde yaşadıkları bile olurdu. Tabiki eskiden evlerde büyük ,müstakil ve bahçeli evlerde ,eski konakları düşünürsek geniş aileler huzurla yasayabiliyorlardı. Günümüzde de nadir de olsa geniş aile yapısına rastlıyoruz.

Geniş aile; anne, baba, çocuklar, dede, babanne, ananenne gibi bireylerden oluşur.

Geniş aile, çekirdek aile artı dede, nine, amca, hala, teyze, dayı ve kuzenlerden oluşur

Geniş aile amca , dayı, hala,teyze, dede,gibi çekirdek aile ile yasyan akrabaların oluşturduğu aile tipi.

Geniş aile, aile büyükleri ile birlikte yaşayan aileler için kullanılan bir tabirdir. Daha çok kırsal kesimlerde görülür. Dede, nene, amca, dayı gibi aile fertleri de bulunmaktadır.

Anne, baba ve evli çocukların çocuklarıyla aynı çatı altında yaşamasına geniş aile denir. Bu aile üyeleri ; anne, baba, nene, dede, çocuklar, torunlar, amca, dayı gibi birinci derece yakın aile fertleridir.

Geniş aile; çekirdek aileyi içine alan ve çekirdek aile dışında büyükbaba, büyükanne , amca , hala , teyze , dayi ve onların çocuklarının da bulunduğu bir aile türüdür.

Geniş aile bir ailenin içerisinde bulunan birey çoğunluğudur ailede ne kadar çok kişi olursa o kadar geniş olur bunada geniş aile denir.