Gestalt öğrenme kuramı nedir?

Gestalt öğrenme kuramı nedir?

Gestalt kuramını kısaca açıklayınız?

bir olayı ya da bir tabloyu bütünüyle görmek ale almak demektir . Bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü parçalarına ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılanır buna gestalt kuramı denir .

Gestalt bütünlük kuramıdır. Bir durumu incelerken bütün olarak ele almaktır. Örneğin bir insana bakarken sadece gözü, kulağı ya da burnuna bakmıyoruz. Baktığımız kişiye bir bütün olarak bakıyoruz.