Gevhername nedir? Gevhername ne için yazılır?

Gevhername nedir? Gevhername ne için yazılır?Hakkında kısaca bilgi veriniz.

10 Beğeni

Gevhername nedir?
Gevher kelimesinin elmas,değerli taş, bir şeyin özügibi anlamları vardır. Başka bir terimle de anlatmak gerekirse yaratılışın başlangıcı olarak,ilahi nurdan ayrılan ilk parça ve parçaların özü demek.Bu ve bunun gibi eserlere gevhername denir.

10 Beğeni

Yaratılışın başlangıcı olarak İlahî nurdan ayrılan ilk parça bütün varlıkların esası ve özü demektir. Bu esası ve özü anlatan eserlere gevhername denir. Gevhernamelerde Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in yüceliği anlatılır. Gevhername’nin yazarı Kaygusuz Abdal’dır.

9 Beğeni

Gevhername nedir?

  • Gevhername cevher, İnci değerli taş, Elmas gibi özü değerli olan şeylere denir. Yanı sıra gevhername Allah’ın birliğini ve peygamber (S.AV.) efendimizin yüceliği üzerinde yazılan şiirlere de gevhername ismi verilir.
8 Beğeni

Özü anlatan kelimelere gevhername denir.Allahin birliği, Hz. Muhammed’in yüceliği ve varlıkların değerlendirilmesi anlatilir.

10 Beğeni

Asıl adı Alaeddin Gaybi olan Kaygusuz Abdal’ın kaleme aldığı, Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in yüceliği, varlıkların tedrîci (derecelendirilmesi/sınıflandırılması) anlatılan eserleri ifade eden bir ebedi türdür.

8 Beğeni

Kaygusuz Abdal tarafından ele alınan manzum bir eserdir. 13-14.yüzyılları arasında yazıldığı tahmnin edilmektedir. Mesnevi türünün en önemli örneklerinden biridir. Allah’ın birliği, Peygamber efendimizin yüceliği üzerine yazılan şiirlere Gevhername adı verilir. 71 beyitten oluşan eserde Vahdet-i Vücut görüşü işlenir. Gevher aslında orada teşbihtir. Gevher’in canı Hazreti Muhammed’dir görüşünü işler. Onun vasıflarını anlatır.
image

Gevhername Neyi Anlatır?
Gevher kelimesi cevher, elmas, inci, değerli taş ve bir şeyin en değerli özü anlamına gelir. Yaradılışın ilk parçası olan ilahi nurdan ayrılan ilk parçanın bütün varlıkların en değerli esası ve özü anlamına gelir. Bu özü anlatan eserlerler gevhername adı verilmiştir. Allah’ın birliği, Hazreti Muhammed’in Yüceliği, varlıkların tedrici yanı derecelendirmesi veya sınıflandırılması anlatılır. En başarılı örnekleri ise **Kaygusuz Abdal’**a aittir.

Vahdet-i Vucut Nedir?
Sufi metafiziğinde geçen bu kavramda vahde birlik anlamına gelir. Mutlak varlık olarak Türkçe’ye çevrilebilir. İslam Felsefesinde önemli bir yönü olan bu kavram varlık birliği anlamına gelir. Yaratılan ile yaratan tek ve birdir görüşünü savunur. Sufiler kendiliğinden var olanı yani kaimun bizatihi olan varlık vücut birdir. O da Hak Teala’nın varlığıdır. Ezelidir. Herhangi bir bölünme, çoğalma, değişme ya da yenilenme söz konusu değildir. Hak yani yaratıcı zati olarak bütün sıfatları ile filleriyle tüm suret ve şahıslarda mutlak olarak çıkmaksızın, aslağa değişikliğe uğramaksızın tezahür, tecelli eder. Ancak içerisinde değişme ve farklılıklar barındıran bütün evren, içerisindeki canlı cansız her faktör ancak O yani yaratıcının varlığı ile varlığını sürdürmektedir. Bütün varlıklar ve bütün evren Tanrı’nın yanılsamalardır. Nefsini terbiye eden insanın Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet kapılarından geçerek en sonunda Hak ile birleşerek Hak olur anlamı vardır. Seyyid Nesimi ve Hallac-ı Mansur’u ölüme getiren ‘En-el Hak’ sözü de bu kavramın bir tezahürüdür. Panteizm ile Monizmden farklı olarak yaratıcı öz için herhangi bir değişim, çoğalma, parçalanma vb canlılara ve cansızlara haiz olan özellikler barındırmaz. Maddi bir bütünlük söz konudur.

image

Kaygusuz Abdal Kimdir?
1341 ile 1444 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Alevi bir bektaşi, Türmen şairi ve halk ozanıdır. Asıl adı ise Aleaddin Gaybi’dir. Abdal Musa’nın Hoy Şehrinden Güney Azerbeycan’dan beraberinde getirdiği Alevi bir bektaşidir. Hakkında ve ailesi hakkında çok sayıda spekülasyon görülse de Bektaşi Tarikatinin başı olan Abdal Musa’ya bağlanıp tasavvuf yoluna girmiştir. Bektaşi Erkannamesi üzerinde bazı düzenlemeler yapmıştır. Bektaşiliğin ilk erkannamesini o hazırlamıştır. Bektaşiliğin ilk tüzük yapıcısı da kendisidir. Mısır’a giderek Bektaşiliği yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Didaktik türünde eserler veren şair açık ve yalın bir dil kullanmıştır. Ayrıca iğneli ve nükteli de bir uslübu vardır. Yunus Emre etkisi görülen şairin Alevi Bektaşi Türk şiir geleneğinde önemli bir yeri vardır.

@Alshain

9 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.