Globalleşme Nedir ?

Globalleşme Nedir ?

Globalleşme Karşıtı Tartışmalar Nelerdir?

dünyaya açılma dünya ile birlikte olmadır. Globalleşme karşıtı ise dünyaya açılmamadır.

Dünyanın içinde olmak dünyayla beraber gitmek mesale ülkemizin teknolojide gelişmesi dünyayla eşit gitmesi globalleşmedir.

Bir işi dünya çapında yapmak daha fazla insana duyurmak. Mesela herhangi bir işletmenin yurt dışında iş yeri açması bir globalleşmedir.

Ülkemiz ekonomisinin dünya ekonomileri entegre ve bir bütün olarak çalışması ve sınır ötesi işlemlerin olmasıdır

Aslında globalleşme demek dünyaya açılan bir kapının biz olması denektir.Ülkemizde de tıpkı böyle olmasını temenni ediyorum.Globelleşme yönünden teknolojinin de tıpkı bu statüde değişmesini umut ediyorum.

dünyada olan yeni veya olan herhangi bir şeyi takip etme onu kullanmak bilmek için eğitim almadır. Dünyanın kullandığı teknolojik şeyleri takip etmek ve onlara ayak uydurmaktır.

Kürelleşme dünya içindeki zıtlaşmanın önüne geçilmesini sağlayan bir sistemdir.Her yönden ülkeleri birbirine kenetleme ve birbirleri ile sürekli bir iletişim halinde olma sürecidir.Çok büyük bir sistem ağına benzer tüm ülkeleri her yönden birbirlerine yakınlaştırır.İnternet aleminin globalleşme üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.Yapısı girift bir haldedir. Devamlı faaliyet halindedir.