Gnays nedir?

Gnays nedir, nasıl oluşur ve nerelerde görülür?

Gnays magmatik ve tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen bir metamorfik kayaç türüdür.

Gnays, magmatik veya tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen metamorik kayaçtır


Gayns kayacı, bazi magnetizma sonucu oluşan, sert ve camsı bir kayaç türüdür.

Gnays bir kayaç türüdür. Başkalaşım geçirerek oluşmuş kayaçlardan biridir. Oldukça yaygın görülür. Volkanik veya tortul kayaçların çok yüksek sıcaklık ve basınç altında başkalaşım geçirmesiyle meydana gelir.

1 Beğeni