Gök tanrı inancı nedir? Bu inancın özellikleri nelerdir?

Gök tanrıcılık inancı nedir? Bu inancın özellikleri nelerdir?

Göktanrıcılık veya Tengricilik orta asyadaki ilk Türklerin dinidir tek bir yaratana inanırlar tengri herşeyi yaratandır ve birtek ona taparlar şamanizim’de denir buna din adamları şamanlardır ve belli rütieller ile ibadet ederler. kendileri

Gök Türkler’in dini ınancı olarak bilinir. Bu inançta tek bir tanrı vardır onunda adı Tangri ya da Tengri olarak yazılır.

Eski zamanlarda yani eski çağlarda tek tanrılı olan inanca inanırlardı. Göktanrıcılık ya da tengricilik denir. Göktürkler’in kendi dini inancı kendileri tek tanrılı olan inanca inandıkları için her şeyi yaratan tek bir yaratana inanırlar buna da Gök tanrı inancı denir.

Eski Türk devletlerinin dini inanış biçimdir. Tanrının tek olduğu insanları ödüllendiren ve cezalandıran bir tanrının olduğu inanışıdır.

Eski türk devletlerinde görülen bir dindir aynı zamanda Türklerin İslam’a gelişlerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Eski Türklerin resmi dinidir. Tek tanrılı inanç sistemidir. İslamiyetle aralarında pek çok benzerlik vardır. Kurban kesme, yakın akrabaya saygı,cennet cehennem inancı gibi. Bu benzerlikler Türklerin İslamiyeti kolay kabul etmesine neden olmuştur.
Tabiat varlıklarına inanma ve ataların ruhlarını kutsal sayma inancı Gök Tanrı dini içinde değerlendirilir. Dağın, nehrin ya da tabiat varlıklarının ruhları vardır. Ancak bu ruhlara tapınılmaz.
Her şeyi yaratan Gök Tanrıdır ancak Gök Tanrının dışında da kutsal varlıklar, ruhlar vardır. Kutsallığına inanılan Bay Ülgen Ana gibi tanrısal güçleri yaratan da Gök Tanrıdır.

Eski Türklerin benimsediği bir dindir tek tanrı inançlı bir dindir en yaygın olduğu bölge orta asya bölgesiydi çeşitli ırklar milletler bu dine mensuptur

Eski Türk devletlerinde inanılan bir dindir.Göktanrı inancına göre tanrı hükümdara yönetme yetkisi verirdi.Buna kut anlayışı denirdi.Ama Tanrı Hükümdara yönetme yetkisi verdiği gibi geri de alabilirdi.Bu yüzden Hükümdarlar Devleti iyi yönetmek zorundaydı.

Gök Tengri (Tanrı) inancı Türklerin İslamiyeti benimsemeden önce inandıkları dini inançlarıdır. Bu dinin özellikleri ise şunlar:

  1. ölümden sonra hayata inanmak
  2. cennet (Uçmağ) Tamu(Cehennem)
  3. balbal mezar taşları dikilir, amaç diğer dünyada öldürülen kişi kadar hizmetçisi olma inancı `