Gökmenzâde Hacı Çelebi kimdir?

Gökmenzâde Hacı Çelebi kimdir?

Türk tarihinde bilimsel veriler ve unsurlar içeren ilk deprem tarihini yazmış olan kişidir.

image">image

“İşaretnüma” adlı çalışması ile Türk tarihinde bilimsel veriler ve bilgiler içeren ilk deprem tarihini yazan önemli biridir.

19.yüzyılda güneydoğu Marmara bölgesinde çok kötü olaylara yol açan bursa depremlerini eserinde ele aldı.

Gökmenzade Hacı ÇELEBİ ,Bursalı Gökmenzade Hacı Çelebi veya Hacı Çelebi diye de bilinir .Tam ismi ise Gökmenzade Seyyid Hüseyin Rifat Efendidir.19.yüzyılda 1855 depremlerini incelemiş ve Türk tarihinde sismoloji biliminin kurucularından ve öcülerinden biri olarak kabul edilen bir Türk yazardır. Aynı zamanda ilk deprem uzmanı olan Gökmenzade çelebi Bursa depremlerini ele alarak yazdığı İşaretnüma adlı eseri büyük deprem hakkında çok değerli bilgiler vermektedir.

‘‘İşaretnüma’’ adlı çalışması ile Türk tarihinde bilimsel veriler ve unsurlar içeren ilk deprem tarihini yazmış olan kişidir.