"Gökte ne varsa yerde de o vardır." prensibi nedir?

“Gökte ne varsa yerde de o vardır” prensibi nedir? Bu prensibi esas alan konular nelerdir?

bu prensip astroloji ilkeleriyle ilintilidir. Kuran da ayetlerde de bu var zaten

Bu sözü araştırdığımda bir internet sayfasının astroloji bölümünde gördüm. Sanırım demek istediği şey göklerde yani yıldızlarda yaşanan hareketler yeryüzündeki olaylara yansır, insanların yaşamları göklerdeki yıldızların hareketleriyle şekillenir. Genel geçer bir söz olmasa gerek.

Bence gökte ne varsa yer de onun yansımasıdır anlamına gelmektedir.