Göktürklere ait destanlar nelerdir? Özellikleri nelerdir?

Göktürklere ait destanlar nelerdir? Bu destanlar hakkında bilgi veriniz?

Göktürklere ait iki adet destan vardır. Bunlar Ergenekon destanı ve Bozkurt destanıdır. Ergenekon destanında göktürklerin Ergenekon dan çıkıp nasıl ülke kurduğu anlatılmaktadir. Bozkurt destanında ise bir Türk çocuğun bir kurt tarafından büyütülmesi ve bu kişinin büyük bir devlet kurması anlatılmaktadır.

Göktürklere ait iki destan bulunmaktadır.Biri Ergenekon Destanı diğeri ise Bozkurt Destanı’dır.Ergenekon Destanı’nda Gökturklerin türeyişi anlatılıyor.Bir bozkurdun yardımı ve korumasıyla geçit vermez dağlarla çevrili bir vadiye yerleşilmesi ve daha sonra buradan çıkılmasını konu almıştır.Bozkurt Destanı’nda ise;Türklerin soy kütüğu ve var olma öyküsüdür.Türk ırkının dirilişidir.Bozkurt Destanı, Çin’de hüküm sürmüş Chou hanedanının resmi tarihinin 50. bölümünde ve yine Çin hanedanlarından olan Sui resmi tarihinde kayıtlıdır.

İki tane destan vardır. Bunlar Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı’dır. Bozkurt destanında yalnız başına kalan bir çocuğun, bir bozkurt tarafından bulunup yetiştirilerek bir devlet kurmasını anlatmaktadır. Ergenekon destanın da ise göktürklerin yeniden doğuşu anlatılır. Çin kayıtların da Bozkurt destanının yazılı anlatımı bulunabilir.

Göktürklere ait pek çok destan bulunmaktadır. Bu destanlardan bazıları şunlardır. Oğuz Kağan destanı, Yaratılış Destanı, Saka Destanı.

Göktürklere ait iki tane destan vardı.Bunlar: Ergenekon ve Bozkurt Destanlarıdır.

Gökturklere ait iki tane destan vardir bu destanlar ergenekon destanı ve bozkurt destanıdır .

Göktürklere Ait Destanlar
Edebiyatın ilk örneklerinden biri de destanlardır. Çeşitli konularda, milletlerin hayatında büyük yankı bulan olay ve kişiler çevresinde ortak sembol ve ifadelerle oluşan uzun manzum hikayelerdir.
Göktürklere ait iki adet destan mevcuttur:

 • 1. Bozkurt Destanı
 • 2. _Ergenekon Destanı_
 • BOZKURT DESTANI:

 • Türklerin soy kütüğünü ve varoluşlarını anlatmıştır.
 • Bu destanın iki adet varyantı vardır.
 • Türk mitolojisinin romantik anlatısıdır.
 • Bu destanda Türklerin Batı Denizi'nin kıyısında olduğu söylenmiştir. Bu Türkler Lin ülkesi tarafından kıyıma uğramışlardır ve bir oğlan çocuğu sağ kalmıştır. Düşman askerleri kollarını ve bacaklarını keserek bataklığa atmışlardır. Düşman hükümdarı bunu öğrenince öldürülmesini emretmiştir ama dişi Bozkurt çocuğu kaçırarak kurtarmıştır. Altay Dağları'nda mağaraya götürmüştür. Mağaranın içindeki ovada ona bakmıştır; son kalan Türk ve Bozkurt _evlenmiştir_. Bu evlilikten on adet çocuk doğmuştur. Çocukları da dışarıdan kızlarla evlenmişlerdir. Ordular kurup Lin ülkesinden intikamlarını almışlardır. Yeni bir _devlet kurup_ egemen olmuşlardır.
 • Aslında bakıldığında bu destanın son bölümü _Ergenekon Destanı_'dır.
 • ERGENEKON DESTANI:

 • Göktürkler çağını konu almaktadır.
 • Türk toplumunun yapısında uzunca yıllar etkisini sürdürmüştür.
 • Bu destan Bozkurt Destanı'nın _ana çizgileri_ üzerine kurulmuştur. _(Bozkurt Destanı'nın devamı gibidir.)_
 • Türk soyunun gelişmesini, güçlenmesini, yayılışını, büyümesini anlatmıştır.
 • _Cengiz Han_ döneminde _Moğollaştırılmış_tır. Bu destanın _kökleri ve ana motifleri_ açıkça Göktürklerle ilgilidir. Büyük bir değişim yoktur. _(Yetmiş, mağara, avcılık, demir belirgin Türk motifleridir.)_
 • Türkler, Ergenekon ovasından çıkmak istediklerinde bir türlü yol bulamamışlardır. Dağların demir madeni içeren kısımlarını eritip bir geçit açmayı planlamışlardır. Demir madenini eritmek için dağların çevresine odun ve kömür dizmişler ve yetmiş deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yere koymuşlardır. _Bozkurt_'un gelip yol göstermesiyle Türkler her yana yayılmışlardır.
 • Ergenekon Destanı’nda Bozkurt baş roldedir. Bu kez Türklere _yol göstericilik ve kılavuzluk_ yapmıştır. ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1586650823-119576-bozkrt.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1586650823-119576-bozkrt.jpeg)
 • Göktürklere ait destanlar arasında “Bozkurt ve Ergenekon” destanları yer almaktadır.

  Göktürklere ait 2 tane destan vardır bunlardan 1 tanesi ergenekon destanı 2. İse bozkurt destanıdır. Ergenekon destanında türklerin yeniden doğuşu anlatılmaktadır bozkurt destanı ise türklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatmaktadır.