Göllerin suları neden farklı özellikte?

Göllerin suları tatlı tuzlu sodalı gibi farklı özelliklere sahip olabiliyor. Bu durumun nedenleri nelerdir?

Coğrafya derslerinden hatırladığım kadarıyla göllerin oluştuğu zamana ve altındaki yapının özelliklerine ayrıca gideğeni olup olmadığına bağlı olarak gerçekleşiyor. Gölün gideğeni olması suyunu akarsu veya denize akıtıyor olması.

Coğrafya derslerinden hatırladığım kadarıyla göllerin oluştuğu zamana ve altındaki yapının özelliklerine ayrıca gideğeni olup olmadığına bağlı olarak gerçekleşiyor. Gölün gideğeni olması suyunu akarsu veya denize akıtıyor olması.

İçinde bulunan mikroorganizma sayısına , alglerin cinsine toprak mikrobiyota yapısına bağlı olarak değişebilir.


Karalar üzerinde ,çukur alanlarda birikmiş.denizlerle bağlantıları bulunmayan durgun sulara göl denmektedir.Göller çok çeşitli olup birçok farklı özelliklere sahiptir.Göller içinde bulundukları bölgelerin iklim yapısına göre,jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere göre farklılık gösterirler.Gölün büyüklüğü,gölün yağış suları ile beslenmesi,gölün derinliği,göl suyunun tuzluluğu,gölün suyunun sıcaklığı,göl suyunun hareketliliği göllerin sularının birbirlerinden farklı özellikler göstermesine neden olan etkenlerdendir.
Göllerin oluşum şekiller,i birbirinden farklı olarak seyretmektedir.Göller oluşum şekillerine göre ikiye ayrılır.Yerli kaya gölleri ve set gölleri.Bunlarda kendi aralarında birçok göl çeşitlerine ayrılmaktadır.Anlaşılacağı üzere,göl sularının farklı özellikler göstermesinin nedenleri.tamamen bulunulan bölgenin gösterdiği fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlıdır.Gölün doğal ve yapay oluşum şekilleri sularının farklı özellikler göstermesine neden olan etkenlerdendir.Ayrıca göl sularının tuzlu,tatlı ve acı olduğuda göllerin farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Fiziksel ve kimyasal nedenler sayesinde farklılık göstermektedirler. Ayrıca o gölün beslendiği suyun karakteristik özellikleri de o göl için ayırıcı özellik yapmaktadır.

Daha çok etrafında etkileşim halinde olduğu toprak ile ilgilidir. Bu topraktaki mineraller suya geçer.

Göllerdeki suların özelliği, gölün bulunduğu zeminin yapısıyla ilişkilidir. Kayaç yapısı, tuzluluk vekil miktarı suyun özelliğini değiştirir. Bu yüzden bazı göller sodalı, bazıları tatlı, hatta bazıları da tuzlu olabilir.