Gorgias kimdir?

Gorgias kimdir? hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Yunan bir filozoftur.
Hakkında en dikkat çekici olan bilgi ise annesinin cenaze tabutunda doğmasıdır.
Etraftaki insanların tabuttan gelen ağlama sesi ile onu bulmalarıdır.
Doğa felsefesi ile yakından ilgilenmiştir.
Sofist bir düşünürdür.

yunan filozof sofist bir düşünür olmasının yanı sıra annesinin tabutunda doğmuş ağlama sesleri sayesinde bulunmuştur.

">

M.Ö 483 yılında İtalya‘da dünyaya gelmiştir. Doğa felsefesi ile ilgili düşünceler geliştirmiş. Göstermiş olduğu bu ustalığıyla Atina’da önemli etkilerde bulunmuş ve sanatı geliştiren önemli kişilerden biri olmuştur. Yokluk Üstüne ve Helen'e Övgü adlı eserleri bulunmaktadır. Gerçek nihilizmin ve septisizmin savunucusu olmuştur. Değerin olmadığını ve bilginin mümkün olmadığını ve insanların bilgiden yoksun olduklarını söylemiştir.