Gümrük muayene memuru ne iş yapar?

Gümrük muayene memuru ne iş yapar? Görevleri nelerdir?

En temel görevi, ithalat veya ihracata konu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmektir ve söz konusu tarifenin beyan edilen eşya ile aynı olup olmadığına karar vermektir, GTİP numarası tespit edildikten sonra, söz konusu eşyanın ithalat veya ihracatının yasaklama veya kısıtlamalara tabi olup olmadığı, gözetim, kota, damping veya tarife kontenjanı kapsamında olup olmadığına yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde karar verir.

Gümrük muayene memuru, yurt dışına çıkan ya da yurt dışından gelen ithalat ürünlerinin kontrolünü sağlar. Ürünlerin ithalata uygun olup olmadığını kontrol eder ve vergi muafiyeti sınırının üstündeyse alınması gereken gümrük ve diğer vergilerin değerini hesaplar. Ancak en başta yer alan görevi ürünlerin gümrükten geçip geçmeyeceğini kontrol etmek ve karar vermektir. Bu işlemlerden sonrası ürünü doğru bir şekilde, doğru departmana ya da bir sonraki adıma sevk etmesi gerekir.

Yurt dışından alınan kargoları ülkeye yasaklı madde girip çıkmadığına veyahut ağır kimyasal olup olmadığına bakar.Bununla beraber ülkeye getirilmesi yasak olan birçok şey vardır; ağır metal kimyasal, tohum, ot, sigara vb. Kontrollerden geçse bile gümrük memurundan geçmesi zorunludur ve eğer onun denetiminden geçemezse kargonuz size ulaşmadığı gibi geri aldığınız yere gönderilir.

Gümrük memurları tüketicilerin yurt dışından almış olduğu ürünleri inceleyerek ülkeye girişine uygun olup olmadığına bakan kişidir. örneğin aliexpress sitesinden bir telefon veya elektronik sigara aldığınız takdirde eğer gümrük memurunun gözünden kaçmazsa büyük ihtimalle yakalanacak ve geri gönderilecektir. Bu nedenle gümrük memurlarının büyük önem arz eden görevleri vardır. ülkeye giren çıkan birçok üründen bu memurlar sorumludur.

Gümrük muayene memuru yurt dışından ülkemize getirilen malzeme ve eşyaların gümrük kanununa göre gümrükleme işlemlerini yapan gelen eşya ve malzemeyi kontrol ederek içlerinde yurt içine sokulması veya çıkarılması olan malzmeler olup olmadığını denetler. Yurt dışından getirilen özellikle alkol, sigara gibi malzemelerin izin verilen miktarlarda getirilip getirilmediğine ayrıca bu malzemelerin gümrük kanununda müsade edilen yurt dışında kalma sürelerine göre getirilp getirilmediğini kontrol eder.

gümrükten gelen malları inceler sonuçta başka ülkeden gelen mallara bakıyor güzel parası olan bir meslek allah onlarada kolaylık versin teşekkür ederim

Gümrük muayene memuru yaptıkları iş bakımından vergi denetmenlerinden bir farkı yoktur. Görevleri ; gümrük kontrolünü , ithalat-ihracat işlemlerinde olayın durumuna göre olay yerinde, anında veya daha sonra müdahale etmektir.