Güneş çok sıcakken uzay neden soğuk?

Yıldızların ağır metalleri fokur fokur kaynatan müthiş sıcaklıkları vardır. Peki milyarlarca yıldız bu kadar sıcakken uzay neden çok soğuk? Salınan onca ısıya ne oluyor?

Sıcaklık bir sistemin taneciklerinin (atomlarının ya da moleküllerinin) ortalama kinetik enerjisiyle ilişkilidir. Sıcaklık arttıkça sistemin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi de artar, tanecikler daha hızlı hareket eder. Azaldığında taneciklerin ortalama hızı da azalır, daha yavaş hareket ederler ve biz buna sıcaklık deriz. Ayrıca boşlukta yalnızca ışıma yoluyla yani dalgalar halinde yayıldığını bilmemiz gerekir. Şimdi asıl konumuza dönelim uzayın boşluk olması yani başka bir deyişle moleküller arası mesafe çok geniş olduğu için uzaydaki moleküller birbiriyle çarpışamaz yani birbirlerine enerji aktaramazlar. Bunları hesaba kattığımız zaman uzayda ısı enerjisinin yalnızca ışıma yoluyla (dalgalar halinde) yayılabileceği ve bu ısı çok düşük olduğu için uzayın soğuk olduğu sonucuna varırız.

İlk önce ısının yayılma şekillerini anlatayım. Isı üç yolla yayılır bunlar ışıma, iletim ve konveksiyon dur. İletim birbiri ile temas halinde olan sistemlerin ısı alışverişidir. Konveksiyon ısı enerjisinin taneciklerin yer değiştirmesiyle yayılmasına denir. Işıma ise ısının dalgalar halinde yayılmasıdır . Şöyle bir düzenleme yapıcak olursak uzayın boşluk olduğunu biliyoruz bu nedenle iletim ve konveksiyon yolu ile ısınma sağlanamayacaktır. Isı boşlukta yalnızca ışıma yolu ile yayılır ve buda yeterli ısıyı tek başına sağlayamadığı için uzay soğuktur. :slight_smile:

Uzayda atmosfer yok o yüzden soğuk aynı şey gezegenler için de geçerli

Aslında cevap soruya nazaran çok basit : ısınacak bir şey yok da o yüzden. Bunu şöyle anlayabiliriz : Dünyanın yeryüzü en sıcak bölgesidir, yukarı çıkıldıkça sıcaklık git gide düşer, bunun sebebi havanın yoğunluğunun azalmasıdır, yani aynı hacimdeki hava miktarının. Atmosferden dışarı çıkıldığında ise bizi bir boşluk bekler. Isınacak bir madde olmadığından uzay soğuktur.

Yeryüzünden yukarı doğru çıkıldığında sıcaklık azaldığında ötürü güneşin ısıtacak bir yeri olmadığından dolayı soğuktur.