Hâcegân yolu nedir?

Hâcegân yolu nedir?

Hâcegân yolu hakkında kısaca bilgi veriniz?

Hacegan yolu, Hazreti Ebu Bekir’den gelen yolun, Yusuf-i Hamedani Hazretlerinden itibaren aldığı isimdir. Bu bahsedilen yol daha sonra Nakşibendiyye adını almıştır.