Hadimü’l Haremeyn’i Şerifeyn unvanı hangi hükümdara verilmiştir? Bu unvan kim tarafından verilmiştir?

Hadimü’l Haremeyn’i Şerifeyn unvanı hangi hükümdara verildi? Bu unvanı kim vermiştir ve neden bu unvanı almıştır?

Hadimü’l Haremeyn’i Şerifeyn unvanı Yavuz Sultan Selim’e 1517’de mekke şerifi tarafından bu şehirlerin anahtarı gönderilmek suretiyle verilmiş bir ünvan olduğuna dair rivayetler vardır bir rivayette Yavuz Sultan Selime’e kahirede bir vamide okunan hutbe sırasında bu unvan verilmiştir. Hilafetin osmanlılara geçmesinden ve mısır’ın fethinden sonra bu unvan verilmiştir.

Yavuz Sultan Selim’ verilmiş bir unvandır.
Bu unvan Mercidabık seferinden sonra kazandığı zafer ile Talep te verilen bir hutbe sırasında verildiği bazi kaynaklara göre rivaye5 edilir.