Halaf dönemi nedir?

Halaf dönemi nedir? Ne zaman yaşanmıştır? Nerede yaşanmıştır?

Halaf dönemi, Kuzey Mezopotamya‘nın Tell Halaf’da yaşanmış ve görülmüş bir dönemdir. Buna tarihi öncesi kültürde denilmektedir. Tell Halaf bölgesi tarihi kaynaklarda, MÖ 6.000-5.400 yılları arasında Halaf Dönemi olarak adlandırılan bir dönem boyunca gelişme göstermiş bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde ele geçen çanak çömlek özellikleri bulunmaktadır. Geniş bir bölgeye yayılmış bir kültürdür.
image">image

Halaf, MÖ 5000’li yılların ilk yarısında Mezopotamya’da etkili olmuştur. Çanak, çömlek ve kadınlara atfedilen heykelcikler bulunur.