Halefiyet ile alacağın temliki arasındaki farklar nelerdir?

Halefiyet ile alacağın temliki arasındaki farklar nelerdir?

Halefiyet bir başkasının hakkına ya da bütünüyle bütün malvarlagina sahip olmasıdır. Alacağın devri ise , borç iliskisinden doğan hakların üçüncü bir kişiye devredilmesidir. Yani alacak hakkının, borçlunun rızasını almaksızın önceki sahibinden yeni sahibine geçmesi yani bir alacağın 3. Kişiye devredilmesidir. Dolayısıyla halefiyet ile alacagin devri arasındaki fark ; halefiyette kişi bir başkasının haklarına ya da malvarlığına sahip oluyor ama alacağın devrinde bir borç ilişkisi bulunmaktadır . Fakat halefiyette borç ilişkisi yoktur.