Hami - Sami dilleri ailesinde hangi diller vardır?

Hami - Sami dilleri ailesinde hangi diller vardır? Hangi diller konuşulur?

Hami Sami dilleri arasında eski mısır ve kopça libya berber kuşi sami(kenan dilleri arap dilleri vs.)

Hami-Sami Dil Ailesinde Yer Alan Diller

Hami-Sami dilleri yaklaşık 375 tanedir.Dünyada bu dilleri konuşan yaklaşık insan sayısı 300 milyon kadardır.

o Arapça
o İbranice
o Aramice
o Habeşçe
o Tigrece
o Tigrina
o Akadca
o Babilce
o Asurca
o Mısır dili
o Kıpti dili
o Zenet
o Kabiliya
o Şloh
o Şavya
o Tuareg
o Hausa
o Somalice
o Afarca
o Bece
o Odoma
o Sidamo

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmış çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur.Hami ve Sami alt grupları olmak üzere ikiye ayrılır.Hami-Sami dilleri ailesinde köklerinin birleşimi önemli ve ilgi çekicidir.Kökler düzenli olarak üç ünsüzden oluşur.
SAMİ DİLLERİ:Arapça,İbranice,Aramice,Habaşce,Tigrece,Akadca,Babilce vs…

hami sami dilleri arasında ibranice , arapça , akadca , babilce , asurca , süryanice vardır.

Sidamo.Odoma.Bece.Afarca.Somalice.zenet.mısır dili. Bu dilleri konuşan 300 milyon kadardır

Arapça, ıbranice, Aramice, Habeşce, Tigrece, Tigrima gibi başlıca diller vardır. Bu dil ailesine mensup olan Asurca, Akadca ve Babilce dilleri ölü diller olarak adlandırılmaktadır. Mısır ve Berber dilleri olmak üzere çeşitli diller de bu dil ailesindendir.