Hanedan nedir? Hanedanda kimler bulunur?

Hanedan nedir? Hanedanda kimler bulunur? Dünyadan hanedan örnekleri veriniz.

Hanedan belirli yüksek bir soydan gelen kişileri göstermektedir . Hanedandakiler padişahın soyunda ki geniş bir ailedir. Bu ailede de genellikle saltanat sistemi vardır. Babadan oğla geçmektedir . Hanedan üyeleri çok refah yaşarlar.

Hanedan; Büyük, köklü bir âileden gelen misafirperver anlamlarına gelmektedir.
Osmanoğlu hanedanı kurucus Osman Gazi ve son padişahı VI.Mehmet olan hanedan, Türk milletinin Kayı boyundandır. Osmanoğlu Hanedanı’ndan bugün 25’i Şehzade, 16’sı Sultan,23’ü Sultanzade ve 13’ü de Hanım Sultan olmak üzere 77 kişilerdir.

hanedan belirli yüksek kişileri temsil eden topluluk padişah vs oğulları olur bildiğim bu kadar

Padişah’ın soyundan gelenler Hanedan da bulunur.

Hanedan devlet adamlarının veya hükümdarların da dahil olduğu kalabalık sülale veya ailelere denilir. Belli bir soydan gelmişlerdir. Devlet yönetimini elinde bulundurmuş yapıdır.

Hanedan Dediğimiz Kişiler Bir Hükümdar’ın Veya Devlet Adamı’nın Geniş Bir Sülalesine Verilen İsim’dir.

Belirli bir soy, güç teşkil eden Saltanat yönetiminin devamında kişiden kişiye geçen sistemdir.Büyük imparatorluklarda, Hanedan yönetiminde Kimsenin söz sahibi olmadığı, gücün sadece bir kişide olduğu monarşi düzenidir.