Hanedana mensup padişahların mahlasları nelerdir?

Hanedana mensup padişahların mahlasları nelerdir? Bu mahlasları nasıl almışlardır açıklayınız.

Osmanlı Padişahlarının ortak sayılabilecek özelliklerinden biri olan şairlikte isim yerine kullandıkları mahlaslar;

 • II. Murad( Muradi) Arzuyla beklenen demek.
 • Fatih Sultan Mehmed ( Avni) Yardım
 • II. Bayezid (Adli) Adâlet üzere oluş)
 • Şehzade Korkut (Harimi) Çekinmez demek.
 • Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) Sevgi besleyen anlamında
 • Sultan III. Mehmed (Adni) Cennette bir makam adı.
 • I. Ahmed (Bahti) Alın yazısı.
 • II. Osman (Farisi) İran'la alâkalı
 • IV. Murad (Muradi) Ümid ederek beklenen
 • II. Mustafa (İkbali) Talih
 • III. Ahmed (Necib) Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı.
 • III. Mustafa ( Cihangir) Cihanı zabteden fâtih.
 • III. Selim (İlhami) İlham ile alâkalı.
 • II. Mahmud Adli Adâlete mensup.