Harput'un tarihteki yeri nedir ve hangi devletlere ev sahipliği yapmıştır?

Elazığ’da bulunan Harput’un tarihteki yeri ve hangi devletler tarafından kullanıldığını anlatır mısınız?

Harput ilkçağlardan itibaren önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.Urartu,Pers,Bizans, Selçuklu Beylikleri ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapmıştır.