Harzemşahlar hangi savaş ile yıkılma sürecine girdi? Bu süreç hakkında bilgi verir misiniz?

Harzemşahlar, hangi savaş ile yıkılma sürecine girdi?

Harzemşahlar Yassı Çemen Savaşıyla yıkılmıştır. Yassı Çemen Savaşı Anadolu Selçuklu devleti arasında gerçekleştirmiştir. Moğol istilaları da etkili olmuştur.

Harzemşahlar Anadolu Selçuklu savaşı ile yapılan Yassı Çemen savaşı ile tamamen yıkılmıştır.

Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti ile 1230 yılında Erzincan yakınlarında Yassı Çemen savaşı ve Moğol istilaları ile birlikte yıkılma sürecine girmiştir.

Harzemşahlar; Harezm olarak isimlendirilen Aral Gölü’nün güneyi ile İran’ın Kuzeydoğu bölgesinde hüküm sürmüş, 1091 senesinde kurulmaya başlamış ve 1138 senesinde bağımsızlığına kavuşmuş, 1231 senesinde Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmış ve Anadolu Halklarına kaynaşmıştır. 200 yıllık düşmünlürı Karahıtaylılar’ı kendilerine bağladıktan sonra, batıya doğru ilerleyen daha büyük bir Moğol tehdidi baş göstermiştir. Cengiz Han liderliğinde birleşen Moğollar önce Çin’i ele geçirmiş, sonra karşılarına çıkan her şehri yağma ve talan edip, büyük bir vahşetle batıya yönelmişlerdir. Harzemşahlar’ın lideri Muhammed Han, Moğollara karşı koyamayacağını anlayınca, ticaret münasebetlerini geliştirip, iyi ilişkiler içine girmiştir. Ancak bir süre sonra bu iyi ilişkiler, Cengiz Han’ın ticaret kervanları ile birlikte Harzemşahlar’ın bölgesine gönderdiği casuslardan birinin açığa çıkması üzerine bozulmuştur. Harezm Valisi İnalcık, casusluk yapan kervanı yağma edip, casulların sakallarını yakıp, geri göndermiştir. Bunun üzerine Cengiz Han, elçisini gönderip, malların tazminini ve Harezm valisi İnalcık’ın teslim edilmesini istemiş, ancak Muhammed Han bu isteği reddetmiştir. Bunun üzerine 1219 senesinde Harzemşahlar’ın sonunu hazırlayan Moğol istilası başlamıştır. Harzemşah lideri Cemlaleddin Han döneminde Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar ittifak kurmuşlardır. Cengiz Han bu ittifakı bozmak için casuslar göndermiş ve onlara Harezm askerlerinin kıyafetlerini giydirip, Selçuklu şehirlerini istila ve ettirmiştir. Anadolu selçuklu Devleti Sultanı Alaeddin Keykubat, bu saldırılardan Harzemşahlar’ı sorumlu tutmuştur. Bunun üzerine Ahlat kalesi meselesi ile daha da derinleşen ve sonucunda 1230 senesinde “Yassı Çemen Savaşı” yapılmıştır. Bu savaş Harzemşahlar’ın sonu olmuştur.

Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu Devleti ile yaptığı Yassıçemen Savaşı ile yıkıldı.

Harzemşahlar, 1230 yılında Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasında yapılan yassıçimen savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir. Çok güçlü bir devlet gibi görünseler de Moğollar’ın saldırıları onların yıpranmakarına sebep olmuştur. Yassı Çemen savaşı sonrası Harzemşah Devleti tamamen yıkılmıştır.