Hayalet atlılar dedikleri devlet hangisidir?

Perslerin ve trakların tanımlarken " hayalet atlılar dedikleri devlet hangisidir?

Hayalet atlılar olarak adlandırılan devlet iskitlerdir.

Orta Asya da bulunan İskitler denilen topluluktur.

Hayalet atlılar olarak tanımlanan devlet orta asyada yaşayan iskitler denilen bir topluluktur.

Tarihte ilk Türk Topluluğu olan Saka Türklerin’e “Hayalet Atlılar” lar demişlerdir.

İskit yani Saka devleti Hayalet Atlılar olarak bilinen bir devlet.

“Hayalet Atlılar” denilen devlet Orta Asya’da yer alan İskittir. Diğer adı Saka Türkleridir.

Hayalet atlılar dedikleri devlet orta asya da bulunan iskitlerdir.

İskitler devleti hayalet Atlıları isminde anılırlardı.

Iskitler yani Sakalardir hayalet atlılar dedikleri topluluk.

Iskitler yani Saka Türkleri hayalet atlılar olarak bilinmektedirler. At üzerinde ok atmakla ünlü olduklarından onlara bu isim verilmiştir. Hayalet okçular olarak da bilinirler.